Gå till innehåll
Parasport Östergötland
Parasport Östergötland

Stipedium

Parasport Östergötlands Parasportstipendier 2023

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma personer verksamma i Östergötland som gjort utmärkta prestationer inom sin kategori och tjänar som förebilder och inspiration för andra att engagera sig som aktiv eller på andra sätt inom Parasporten.

Följande tre kategorier föreslås:

1.Årets elitstipendie Ett kvinnligt och ett manligt

Tilldelas elitsatsande idrottare på nationell/internationell nivå, som utmärkt sig genom goda prestationer och som goda förebilder kan inspirera andra till idrottsutövning inom parasporten.

Minimibelopp: 5000 kr vardera

  1. Årets Ungdomsidrottare (max 20 år)

Tilldelas en ung paraidrottare som påbörjat en seriös idrottssatsning och därigenom nått en lovande utvecklingskurva i sin idrott och uppfyller syftet i övrigt.

Minimibelopp: 2000 kr

  1. Årets stimulansbidrag

Tilldelas en förening som jobbar aktivt och engagerat med att utveckla verktyg för inkludering och rekrytering av Parasporten, alternativt en ledare som på ett utmärkande sätt jobbat för dessa syften och nått påtagliga resultat.

Minimibelopp: 5000kr

Stipendienomineringarna skall inkomma från förening eller annan person

Stipendierna kan inte utdelas till anställda inom parasporten

Skicka er ansökan till

emmasjostromengmark@hotmail.com Skriv Stipendium som ämne.

Beslut om utdelning:

Parasports Östergötlands styrelse tar beslut om utdelning efter de inkomna ansökningarna i samband med sitt ordinarie styrelsemöte i februari.

Våra guldpartners