Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Uppland
Parasport Uppland

Extra årsmöte för Parasport Uppland den 30 maj

Förbundsstyrelsen för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté kallar härmed till extra årsmöte för Parasport Uppland.

Datum: Torsdagen den 30 maj 2024
Tid: Kl. 18.00
Plats: Arenahotellet, Edith Södergrans gata 6 i Uppsala.
Det kommer finnas möjlighet att delta digitalt via teams. Svara i anmälningsformuläret om ni ansver delta på plats eller digitalt. Länk till mötet skickas till den mejladress som anmält ombud har registrerat i anmälan.

Ombud: Varje förening äger rätt att utse två ombud för det först påbörjade 50-talet medlemmar, därefter ytterligare ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock sammanlagt högst sex ombud.

Motioner: Ska vara förbundet tillhanda senast den 15 maj.

Anmälan: Hur många från föreningen som ämnar närvara meddelas senast den 20 maj.

Årsmöteshandlingarna har skickats per e-post till berörda föreningar.

Mycket varmt välkomna!

Publicerad: 2024-05-15

Senast uppdaterad: 2024-05-15