Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Uppland
Parasport Uppland

Om förbundet

Parasport Uppland

Parasport Uppland är ett distriktsförbund tillhörande Svenska Parasportförbundet som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.

Vårt distrikt

Vi omfattar de föreningar som är medlemmar i Parasport Sverige och som har sin hemvist i vårt distrikts geografiska område som är samtliga kommuner i Uppsala län — Uppsala, Enköping, Heby, Håby, Knivsta, Älvkarleby, Tierp och Östhammar — samt Norrtälje och Sigtuna kommuner i Stockholms län.

Karta över samtliga kommuner i Uppsala län — Uppsala, Enköping, Heby, Håby, Knivsta, Älvkarleby, Tierp och Östhammar — samt Norrtälje och Sigtuna kommuner i Stockholms län.

Parasport Uppland (SDF) ska, enligt sina stadgar och Svenska Parasportförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés (Parasport Sverige) stadgar, såsom Parasport Sveriges regionala organ ha en verksamhet som främst inriktas på de idrotter som organiseras och administreras av Parasport Sverige.

Förbundet har även till uppgift att:

  • Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
  • Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.
  • Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för störst möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet

Publicerad:

Uppdaterad: