Gå till innehåll
Parasport Västerbotten
Parasport Västerbotten

Projektstöd IF

Projektstöd IF är namnet på det bidrag som tidigare kallats "Idrottslyftet".

Det betyder att liksom tidigare kan Parasportförbundets föreningar söka stöd via sin hemsida på IdrottOnline för olika utvecklingssatsningar – mest vill vi att det ska vara satsningar som på olika sätt gör att att fler barn och unga ska kunna och vilja bli del en förenings kontinuerliga verksamheter – REKRYTERING!

Projektstöd IF kan ge bidrag till olika verksamhetskostnader, men mer sällan rena personal- eller höga arvodeskostnader. Fast vid sidan av rena kostnadsbidrag vill vi gärna att föreningar söker andra stöd av förbundet – till exempel att utforma och skriva ner en ansökan, men även i satsningens genomförande.

Kontakta gärna Västerbottens Parasportförbund, så kan vi tillsammans på bästa sätt både skapa och genomföra en satsning!

Kontakt:
Sofie Gustafsson, 070-528 05 43 sofie.gustafsson@parasport.se

Notera
Att ansökan om bidrag lämnas via föreningens sida.

Att satsningen huvudsakligen ska syfta till utveckling och aktivitet för de som är 7 - 25 år.

Att ambitionen är att jobba med ”rullande ansökan”, där en ansökan ska besvaras inom max 30 dagar. Exempel på det vi prioriterar är:

  • Projekt som leder till att fler barn-, ungdomar- och unga vuxna med synnedsättningar eller de med mer omfattande funktionsnedsättningar blir idrottsaktiva.
  • Ökade/nya möjligheter att tävla på anpassad nivå, t.ex. för nya aktiva.

 

Publicerad:

Uppdaterad: