Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Strategi 2025

En bild

Vision

"Bättre idrott för fler - tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva."

Övergripande mål 1:

Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse

Strategiska områden:

 1. Vi (Parasport Sverige) bidrar i utvecklingen av den moderna föreningen där paraidrottaren har en självklar plats i svensk idrottsrörelse.
 2. Vi arbetar för att parasporten i Sverige syns på alla nivåer och arenor inom svensk idrottsrörelse.
 3. Vi driver politiska frågor om parasportens särskilda villkor i hela landet.
 4. Vi är en nytänkande och attraktiv organisation att vara en del av och samverka med.

Övergripande mål 2:

Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning

Strategiska områden:

 1. Vi gör det enkelt och roligt att vara med och ha en aktiv livsstil genom hela livet.
 2. Vi bidrar till utveckling av nya former för träning och tävling för personer med funktionsnedsättning inom hela den svenska idrottsrörelsen.
 3. Vi utvecklar breddidrott såväl som elitidrott.

Övergripande mål 3:

Parasport Sverige leder paraidrotten till framgångar i Paralympics och andra internationella parasporttävlingar

Strategiska områden:

 1. Vi erbjuder paraelitidrottare bästa möjliga stöd i deras satsning. Ambitionen skall vara att öka idrottarnas ekonomiska förutsättningar att satsa på idrotten.
 2. Vi utvecklar paraelitidrotten genom att bidra i utvecklingen av tränarutbildning.
 3. Vi driver det paralympiska arbetet med engagemang och delaktighet från samtliga paralympiska idrottsförbund.
 4. Vi driver den svenska idrottens intressen på internationella arenor för paraidrott.

Publicerad:

Uppdaterad:

Om oss

Om oss

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 11 idrotter. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.