Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Ansvar och sanktioner

Riksidrottsförbundet (RF) och alla förbund och föreningar inom idrottsrörelsen har ett ansvar att följa den uppförandekod som RF tagit fram tillsammans med Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen).

Om inte uppförandekoden följs har Integritetsskyddsmyndigheten möjlighet att besluta om ekonomiska sanktioner gentemot idrottsrörelsen. Även enskilda personer som lidit skada har rätt till ersättning.

Vid misstanke att koden inte följs ska berört specialidrottsförbund (SF), eller RF om överträdelsen gäller SF, inleda en utredning. Om det visar sig att en förening inte uppfyllt kraven ska föreningen anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.Pdf, 357 kB.Länk till ett dokument Länk till annan webbplats.

Om det istället är SF som inte uppfyller kraven ska RF uppmana dem att ta nödvändiga åtgärder. Nästa steg är indraget ekonomiskt stöd och som en slutgiltig åtgärd, uteslutning.

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan