Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Övriga stipendier & fonder

På denna sida finner du övriga stipendier och fonder som vi informerar om och länkar till.

 

Parasport Sverige

 • Svenska Parasportfonden - ansök senast 31 december årligen
 • Jerringfondens Parasportpris - nominera senast 31 december årligen
 • Lions Bragdlejon - ansök/nominera senast 15 mars årligen

Länk till mer information om Parasport Sveriges stipendier och fonder Länk till annan webbplats..


RF-SISU Västra Götaland

 • Karl Frithiofsons Stiftelse - ansök senast 31 januari årligen

 • NWTs Idrottsstipendium
  • Stipendiet gäller endast Dalsland.
  • Stipendiet är på 5.000 kr och delas ut till en lovande idrottsungdom 15-18 år.
  • Ansökan ska innehålla kandidatens namn, födelseår, adress, telefon, förening, eventuellt yrke. Dessutom ska det framgå vilka idrotter personen är aktiv i och tävlingsmeriter som inte är äldre än tre år. Förslagsställaren ska också framgå.
  • Ansök senast 1 december.
 • Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Väst delar ut två idrottsstipendier till ungdomar i syfte att stödja dem så att de kan utvecklas inom sin idrott. Stipendiet delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig idrottsutövare i åldern 15-19 år. Stipendierna består av 25 000 kronor vardera.
  • Vara skriven (bo) inom i Trollhättan, Vänersborg, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Uddevalla, Åmål
  • Vara mellan 15-19 år
  • Vara aktiv idrottsutövare, lovande inom sin idrott, ej lagidrott
  • Avser idrottsåret 2022
  • Ansök senast 28 februari årligen på särskild ansökningsblankett
 • Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa fördelar, i samverkan med RF-SISU Västra Götaland, stöd till föreningar i Skaraborgs län inom tre olika områden (se nedan).
  • Syftet är att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar. Föreningarna ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet.
  • I samråd med RF-SISU Västra Götaland har stiftelsen beslutat att prioritera stöd inom tre områden under 2023:I Västra Götaland riktar sig stödet till föreningar i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda kommun.
  • Stöd fördelas inom följande tre områden:
   1. Föreningsägda anläggningar, stöd till renoveringsprojekt, stöd till energi- och miljöprojekt
   2. Unga ledare
   3. Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”

Länk till mer information om RF-SISU VGs stipendier Länk till annan webbplats..


Riksidrottsförbundet

Länk till mer information om RFs stipendier och fonder Länk till annan webbplats..


Thordénstiftelsen

Thordénstiftelsen lämnar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom åtta olika områden i Bohuslän:

1. Idrotts- och friluftsverksamhet
2. Fritidsverksamhet
3. Kulturell verksamhet (t ex teater, film, konserter mm)
4. Historisk och kulturhistorisk verksamhet (t ex museer, vård av byggnader, anläggningar och miljöer)
5. Vetenskaplig forskning
6. Undervisning och utbildning
7. Ideell verksamhet
8. Intressen som berör f.d. anställda på Uddevallavarvet

Stiftelsen ger normalt inte bidrag till enskilda personer. Bidrag lämnas normalt inte till åtgärder som redan är utförda.

Stiftelsen har två ansökningstillfällen per år:

 • Årets första tillfälle - ansök senast sista februari. Beslut meddelas senare delen av april.
 • Årets andra tillfälle - ansök senast sista september. Beslut meddelas senare delen av november.

Länk till mer information om Thordénstiftelsen Länk till annan webbplats..


Coop Väst Stipendium

Coop Väst delar från och med år 2021 ut stipendium på totalt 300.000 kr. Det fördelas på 15 stycken klubbar/föreningar som får 20 000:- vardera. Detta i syfte att stödja barn och ungdomsverksamhet i våra regioner. Exempel på föreningar kan vara idrottsklubbar, intresseföreningar med mera som är politiskt obundna.

Kriterier

 • Det ska vara föreningar inom Coop Västs verksamhetsområde (Bohuslän/ Dalsland/ Göteborg/ Västergötland/Småland).
 • Pengarna som utbetalas ska oavkortat gå till någon förenings satsning för ungdomar/ barn.
 • Föreningarna skickar in argument för vad klubben/föreningen genomfört på orten samt vad stipendiet ska användas till.
 • Juryn är Coop Västs ledningsgrupp samt driftsorganisation som beslutar vilka föreningar som erhåller stipendiet.
 • Utdelningen av stipendiet sker nästkommande år i februari/mars .
 • Ansökan till nuvarande års stipendium sker via ansökningsformulär senast 31:a december innevarande år.

Länk till mer information om Coop Väst Stipendium Länk till annan webbplats..


Jerringfonden

Beviljar aktivitetsbidrag till föreningar, organisationer, skolor och institutioner som har verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

 • Bidragen ska komplettera det stöd som samhället ger och gå till aktiviteter som stärker barnens personlighetsutveckling och kreativitet. Det kan till exempel vara läger, dans- och teatergrupper eller idrottsaktiviteter.

Länk till mer information om Jerringfondens aktivitetsbidrag Länk till annan webbplats..


Stipendier från Riksidrottens Vänner

 • Ansökan/förslag senast 31 december 2022, 2023 eller 2024.

Länk till mer information på Riksidrottens vänner Länk till annan webbplats..


Stipendier från Idrotts-Orden

 • Ansökningstiden öppen till 31 augusti

Länk till mer information på Idrotts-Ordens Stipendier Länk till annan webbplats..

 

Stiftelsen Göteborgs barnhus

 • Sista ansökningsdagar 15 mars och 15 september

Länk till mer information på Stiftelsen Göteborgs barnhus Länk till annan webbplats..

 

Konung Gustav V:s 90-årsfond

 • Sista ansökningsdag 15 februari

Länk till mer information på Konung Gustav V:s 90-årsfond Länk till annan webbplats..


Radiohjälpens nationella medel

Ideella föreningar kan söka medel till verksamhet för personer med funktionsnedsättning, inklusive kronisk sjukdom och psykisk ohälsa.

Radiohjälpen stödjer projekt som verkar för att bryta isolering, höja livskvalitén och bidrar till att alla ska kunna delta på lika villkor. I praktiken kan det innebära att människor får tillgång till att delta i fritidsaktiviteter och får stöd och möjlighet att forma sin framtid.

Bidrag kan sökas från:

 • Kronprinsessan Victorias fond
  • Målgrupp barn och unga upp till 25 år för enstaka aktiviteter/terminer och tvååriga samarbetsavtal
 • Radiohjälpsfonden
  • Målgrupp vuxna personer för enstaka aktiviteter/terminer
 • Idrott är mer än bara idrott
  • Målgrupp personer som oavsett ålder riskerar att drabbas av, eller redan lider av, psykisk ohälsa och där det är möjligt att använda idrotten som en positiv förändringskraft

Länk till mer information om att söka Radiohjälpens nationella medel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Publicerad:

Uppdaterad:

Administrativ kontaktperson för stipendier och fonder i Västra Götalands Parasportförbund:

Elisabeth Edvardsson
0703-77 32 40
elisabeth.edvardsson[at]parasport.se

Partners och samverkan

Visselblåsartjänst