Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Övriga stipendier & fonder

På denna sida finner du övriga stipendier och fonder som vi informerar om och länkar till.

- - - - - LÄNKAR SKA AKTIVERAS OCH TEXT LÄGGAS TILL NEDAN - - - - -

Parasport Sverige

 • Svenska Parasportfonden - ansök senast 31 december 2022
 • Jerringfondens Parasportpris - nominera senast 31 december 2022
 • Lions Bragdlejon - ansök/nominera senast 15 mars 2023

Länk till mer information om Parasport Sveriges stipendier och fonder Länk till annan webbplats..


RF-SISU Västra Götaland

 • Karl Frithiofsons Stiftelse - ansök senast 31 januari årligen
 • Sparbanksstiftelsen Väst Idrottsstipendie - ansök senast 28 februari årligen

Länk till mer information om RF-SISU VGs stipendier Länk till annan webbplats..


Riksidrottsförbundet

Länk till mer information om RFs stipendier och fonder Länk till annan webbplats..


Thordénstiftelsen

Thordénstiftelsen lämnar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom åtta olika områden i Bohuslän:

1. Idrotts- och friluftsverksamhet
2. Fritidsverksamhet
3. Kulturell verksamhet (t ex teater, film, konserter mm)
4. Historisk och kulturhistorisk verksamhet (t ex museer, vård av byggnader, anläggningar och miljöer)
5. Vetenskaplig forskning
6. Undervisning och utbildning
7. Ideell verksamhet
8. Intressen som berör f.d. anställda på Uddevallavarvet

Stiftelsen ger normalt inte bidrag till enskilda personer. Bidrag lämnas normalt inte till åtgärder som redan är utförda.

Stiftelsen har två ansökningstillfällen per år, ansökningar skall vara inlämnade senast:

 • Årets första tillfälle - ansök senast sista februari. Beslut meddelas senare delen av april.
  Årets andra tillfälle - ansök senast sista september. Beslut meddelas senare delen av november.

Länk till mer information om Thordénstiftelsen Länk till annan webbplats..


Coop Väst Stipendium

Coop Väst delar från och med år 2021 ut stipendium på totalt 300.000 kr. Det fördelas på 15 stycken klubbar/föreningar som får 20 000:- vardera. Detta i syfte att stödja barn och ungdomsverksamhet i våra regioner. Exempel på föreningar kan vara idrottsklubbar, intresseföreningar med mera som är politiskt obundna.

Kriterier

 • Det ska vara föreningar inom Coop Västs verksamhetsområde (Bohuslän/ Dalsland/ Göteborg/ Västergötland/Småland).
 • Pengarna som utbetalas ska oavkortat gå till någon förenings satsning för ungdomar/ barn.
 • Föreningarna skickar in argument för vad klubben/föreningen genomfört på orten samt vad stipendiet ska användas till.
 • Juryn är Coop Västs ledningsgrupp samt driftsorganisation som beslutar vilka föreningar som erhåller stipendiet.
 • Utdelningen av stipendiet sker nästkommande år i februari/mars .
 • Ansökan till nuvarande års stipendium sker via ansökningsformulär senast 31:a december innevarande år.

Länk till mer information om Coop Väst Stipendium Länk till annan webbplats..


Jerringfonden

Beviljar aktivitetsbidrag till föreningar, organisationer, skolor och institutioner som har verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet. Bidragen ska komplettera det stöd som samhället ger och gå till aktiviteter som stärker barnens personlighetsutveckling och kreativitet. Det kan till exempel vara läger, dans- och teatergrupper eller idrottsaktiviteter. 

Länk till mer information om Jerringfondens aktivitetsbidrag Länk till annan webbplats..


Stipendier på Riksidrottens vänner Länk till annan webbplats. – ansökan/förslag senast 31 december 2022, 2023 eller 2024

LÄNKA


Idrotts-Ordens Stipendier Länk till annan webbplats. – ansökningstiden öppen till 31 augusti

LÄNKA


Stiftelsen Göteborgs barnhus Länk till annan webbplats. – sista ansökningsdagar 15 mars och 15 september

LÄNKA


Konung Gustav V:s 90-årsfond Länk till annan webbplats. – sista ansökningsdag 15 februari

LÄNKA


Publicerad:

Uppdaterad:

Administrativ kontaktperson för stipendier och fonder i Västra Götalands Parasportförbund:

Elisabeth Edvardsson
0703-77 32 40
elisabeth.edvardsson[at]parasport.se

Partners och samverkan