Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Hjärt-Lungräddning

Över 10.000 personer i Sverige drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp. För varje minut som ett hjärtstopp förblir obehandlat minskar överlevnadschansen med 10%. Följaktligen har man 10 minuter på sig att rädda personen i fråga.

Nedan följer en väldigt förenklad instruktion på vad du kan göra om du träffar på/ser en människa som faller ned och har drabbats av plötsligt hjärtstopp. Anvisningarna gäller för en vuxen person, pubertet och uppåt. Men går självklart att anpassa för yngre men då är det upp till dig att bedöma. Det enda felet du kan göra om du följer dessa instruktioner är att inte göra något.

1) Kontrollera medvetande, om personen är okontaktbar fortsätt med

2) Kontroll av andning se, lyssna och känn. Om du ingen andning fortsätt med

3) Skaffa hjälp, ropa åt dig fler som kan hjälpa dig och ring 112 fortsätt med

4) Påbörja HLR enligt nedan;

Tryck hårt mitt på personens bröstkorg, mittemellan bröstvårtorna. Bröstkorgen skall pressas ned minst 5-6 cm. Gör detta 30 gånger. Viktigt att personen ligger på ett hårt underlag när du gör detta. Efter 30 lungkompressioner böj personens huvud bakåt knip ihop näsan och blås in luft via munnen 2 gånger. När du gör detta skall du kunna notera att bröstkorgen höjs på personen. Upprepa med 30 nya lungkompressioner åtföljt av 2 inblåsningar av luft. Detta skall upprepas tills ambulanspersonal kommer och tar över. Tekniken kallas för 30:2.

Tid är den viktigaste faktorn i dessa fall. Ovanstående 4 steg skall hinna göras inom 1 minut.

I Pjäshallen finns en Hjärtstartare. Den är placerad mitt i A-hallen nära städförrådet. Den är utmärkt med en grön skylt bredvid nödutrymningsskylten vid port 3.

Med hjälp av en hjärtstartare kan du få igång ett hjärta. Det kan du inte få enbart med HLR. Hämta den och använd den. Den har enkla instruktioner att följa, både bilder och talade instruktioner. För att få talade instruktioner tryck på den blåa knappen. Viktigt och veta är att du inte kan göra fel med denna maskin.
Maskinen analyserar själv och säger till om du skall trycka på den brandgula
knappen. Visserligen är den anpassad för vuxna men återigen igen det enda felet du kan göra är att inte göra något.

Västra Götalands Parasportförbund/Göteborgs kontorets personal har gått en kurs i hanteringen av maskinen och HLR. Kontakta dem i nödfall eller om du har frågor kring detta.

KLICKA HÄR Länk till annan webbplats. för att ladda ner dokumentet som PDF

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan