Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Hyresgästens ansvar i det Systematiska Brandskyddet i Pjäshallen

I Pjäshallen har du som hyresgäst ansvar för att informera dina aktiva och ledare om utrymningsvägar vid en eventuell brand och utrymning av Pjäshallen.

Det är viktigt för oss att förbättra, förebygga och rädda liv i största möjliga mån och vi ber er, förutom den genomgång av utrymningsvägar och information som ni får av vår Vaktmästare kontrollera var era närmaste utrymningsvägar samt brandsläckare är belägna.

För oss är det viktigt att ni är medvetna om det ansvar som ni har som hyresgäster hos oss. Ni är själva ansvariga för utrymningen av hallen vid en eventuell brand. Ni har skyldighet att varna och tillkalla hjälp.
Det är viktigt att alla vet vart man skall ta vägen om en brand skulle uppstå.

I Pjäshallen finns 3 st brandlarmknappar. Dessa är placerade vid A-hallens respektive B-hallens entréer samt utanför vaktmästarens städförråd.

Pjäshallen har 10 nödutgångar: 1 i gymmet, 1 i konferensrummet, 5 st i A-hallen, 1 i B-hallen samt de båda entréerna i A-respektive B-hall.

Vid en brand får man inte använda hissen.

Titta på de utrymningsplaner som finns uppsatta runt om i Pjäshallen för mer information. I Pjäshallen finns dessa uppsatta på 6 olika ställen.

Det är viktigt att ni har någon i er grupp som tar huvudansvaret vid en utrymning. Lämpligt är att man tillsammans med gruppen bestämmer en plats på Övre Kaserngården där alla samlas om en utrymning skulle krävas. Det här är för att ansvarig utrymningsledare lätt skall kunna räkna alla och se så att alla kommit ut ur hallen.

Det är viktigt att ni inte blockerar några nödutgångar under träningarna om de skulle behöva användas.

I Pjäshallen finns ett talande brandvarningssystem som är kopplat till Kortedala Räddningstjänst.

I Pjäshallen finns 7 st handbrandsläckare. Handbrandsläckarna får inte blockeras och skall vara lätta att ta loss. De är markerade med röda skyltar.

Det är viktigt för oss att ni förmedlar den här informationen till alla era ledare och aktiva. Byter ni ledare är det ert ansvar att förmedla ovanstående information och brandsäkerhetsrutiner för Pjäshallen.

Personal och Styrelse

Västra Götalands Parasportförbund/Göteborgs kontoret

KLICKA HÄR Länk till annan webbplats. för att ladda ner dokumentet

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan

Visselblåsartjänst