Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

IOP Information & utbildningsinsatser för personer med funktionsnedsättning i Uddevalla

IOP "Information & utbldningsinsatser för personer med funktionsnedsättnng" i Uddevalla har som övergripande mål att öka fysisk aktivitet och föreningsaktivitet hos personer med funtionsnedsättning, samt erbjuda sociala sammanhang för idrott, motion och gemenskap i kommunen.


Detta IOP startade under 2022 som ett Lokalt Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Föreningen Uddevalla Open Parasport (FUOP) och Uddevalla kommun.

Parterna ska också tillsammans verka för att stärka paraidrotten i Uddevalla så att Uddevalla på sikt kan bli en nod för paraidrott i Fyrbodal.

IOP-projektet riktar sig till personer med funktionsnedsättning (synnedsättning/S, rörelsenedsättning/R, intellektuell funktionsnedsättning/I), ev vårdnadshavare samt personal inom barn och utbildning, kultur och fritid samt socialtjänsten inom Uddevalla kommun.

IOP-projektets verksamhet utgörs bland annat av:

 • Informationsinsatser och prova-på-insatser till personer med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare inom:
  • Anpassad skola / skola
  • Öppen fritidsverksamhet
  • Föreningar
  • LSS-boende
 • Informationsinsatser till personal inom:
  • Anpassad skols / skola
  • Fritidsverksamhet
  • LSS-boende
  • Föreningsledare
  • Kommunala tjäsntepersoner
  • Politiker
 • Prova-på-verksamhet för målgruppen inom olika föreningar och paraidrotter.

 • Anställning av en idrottskonsulent hos Föreningen Uddevalla Open Parasport som kommer vara projektledare, arbeta med parasportens föreningar och förbund inom Uddevalla kommun, genomföra olika former av informations- och utbildningsinsatser, samordna arbetet kring den kontinuerliga prova-på-verksamheten samt informera om och föreslå metoder för att nå en hållbar utveckling inom pararsporten.

KONTAKT
Föreningen Uddevalla Open Parasport
info@uddevallaopenparasport.se eller 0738-19 76 51

LÄNK till mer information om IOP-projektet hos Föreningen Uddevalla Open Parasport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan

Visselblåsartjänst