Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Nätverket som skapar rörelse för hela rörelsen

Ta med ditt allra bästa Nätverkshumör, ett visitkort, bjud med någon du verkligen tycker borde vara en del av Nätverket som skapar Rörelse för hela Rörelsen – så kör vi och Tillsammans. Mer Rörelse till Fler! 

Vi på Västra Götalands Parasportförbund bjuder in alla organisationer/personer vilka har som uppdrag att skapa Rörelse och då helst Rörelse för målgruppen Personer med olika Funktionsnedsättningar. Vi vill skapa ett förbättrat samarbete där vi tillsammans genererar mer Rörelse och en bättre hälsa hos målgruppen.

Nätverkets huvudsyfte är just att Nätverka - samverkan då den är som bäst står alltid främst på schemat. Ett givande fenomen, som gett alla inom rörelsen en hel del under åren 2014–2022. Denna fullträff vill vi nu även under 2023 återupprepa genom att samla ihop så många av oss som tidigare deltagit på Nätverksträffarna men också attrahera fler att ansluta sig.

Tillsammans genom olika gemensamt bestämda ämnen samt arenor för träffarna, utvecklar vi således målramarna vidare, så att vi kan få än fler individer med funktionsnedsättningar att aktivera sig, detta löpande & gärna inom hela Västra Götaland. Vi är övertygade om att ni vill samarbeta med oss på Västra Götalands Parasportförbund & våra föreningar/partners för att:

 • Aktivera fler individer med funktionsnedsättningar
 • Skapa högre hälsotal hos individer med funktionsnedsättningar
 • Utveckla attraktiva arenor så att fler ges möjlighet till mer Rörelse


Nätverksträffar 2022:


Nätverksträffar 2023:

 • Måndag 6 mars kl 13.00 -15.30.
  Tema: "Hinder & Möjligheter – Rörelseformer för målgruppen NPF".
  Plats: "Pellerins Margarinfabrik”-huset, Svangatan 2 B, Göteborg.
  Inbjudan Pdf, 256.7 kB.


Nätverksträffar 2024:

 • Tisdag 5 mars kl 17.00 -19.30.
  Tema: ”Hur skapar man en jämlik stad och ger förutsättningar för
  alla att ha en aktiv fritid? Vi på Idrotts-och
  Föreningsförvaltningen berättar om våra olika insatser.”.
  Plats: ”Idrotts & Föreningsförvaltningen”, Kafé Tornet, Nedre
  Kaserngården 1, 415 27 GBG, Göteborg.
  Inbjudan Pdf, 258.5 kB.


 


 

 

 
Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan