Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Utvecklingsnätverk Parafriidrott

Västra Götalands Parasportförbund startar under 2024 upp det paraidrottsspecifika utvecklingsnätverket för PARAFRIIDROTT i Västra Götaland.


Temat för detta paraidrottsspecifika utvecklingsnätverk är parafriidrott - och vi bjuder nu in alla föreningar med parafriidrott i Västra Götaland till en första förutsättningslös träff där vi tillsammans kan spana och spåna lite på hur vi kan få mer och förfinad parafriidrott i länet.

Västra Götalands Parasportförbund har under de senaste åren haft löpande samtal med parafriidrottsansvariga från Göteborgs Friidrottsförbund, Västsvenska Friidrottsförbundet samt Svenska Friidrottsförbundet. De mötena handlade främst om Friidrottsförbundets övertagande av huvudmannaskapet för parafriidrotten från Svensa Parasportförbundet, vilket till slut skedde 2022.

Nu har vi valt att tillsammans ta nästa steg i att utveckla Parafriidrotten, och då behöver vi hjälp av er föreningar - och hoppas att så många av er som möjligt vill delta på dessa digitala nätverksträffar om parafriidrott!

 • Syftet med dessa digitala träffar - som gärna får spridas ut över en längre period - är främst att lära känna varandra, hjälpas åt att kartlägga och utöka våra kompetenser inom parafriidrotten i distrikten, dela med oss av goda exempel, utveckla tävlingsutbudet för målgruppen, och helt enkelt bygga upp ett bra nätverk med fokus på parafriidrott.

  I denna grupp kommer vi också försöka skapa ett gemensamt informationsblad som vi kan sprida i våra olika kanaler för att nå ut med kontaktuppgifter till alla föreningar, på så sätt är det alltid nära till friidrotten, och om vi samverkar i detta kan vi alltid hjälpa personer med funktionsnedsättning att nå föreningar som har verksamhet för dem om vi själva inte har det.

Svenska Friidrottsförbundet har dessutom ett projekt som heter Pararesan Länk till annan webbplats. där de ämnar utveckla parafriidrotten i landet på många olika sätt. Vårt utvecklingsnätverk kan förhoppningsvis bli en del av det projektet.

Vi i Västra Götalands Parasportförbund har under 2022 blivit ett stort distrikt, där Västergötlands, Göteborgs och Bohuslän-Dals Parasportförbund slagits ihop och blivit ett stort SDF. Vi har goda erfarenheter av att tillsammans med flertalet andra Paraidrotter ha anordnat liknande nätverksträffar som det vi vill anordna nu, med syfte att utveckla Paraaktiviteter inom Västra Götaland för en värdefull fritid för personer med funktionsnedsättning.

Träffar 2024 med Utvecklingsnätverk parafriidrott:

 • Träff 1: tisdag 30 januari 2024 kl 17.30-19.00.
  Plats: Digitalt Microsft Teams-möte.
  Anmälan via mejl till stina.wikstrom@parasport.se för att få en anslutningslänk till mötet.

  Funderingar/frågetecken som kan vara hållpunkter för att samtala mer kring i grova drag denna första träff:
  1. Intresset att träffas över parafriidrottsgränserna, träffa fler parafriidrottsintresserade?
  2. Skapa ”Parafriidrottstävlingar”?
  3. Ledare i parafriidrottsverksamheterna; hur ser er samverkan ut med ”den vanliga friidrottsverksamheten” i föreningen (styrkor/svagheter)?
  4. Intresset att vara medlemsansluten även i Parasportförbundet, inneha ett sk dubbelt medlemskap; för än mer parafriidrottsutveckling inom Västra Götaland?
  5. Utbildning, generell kompetens kring paraidrott såväl som parafriidrottsspecifik?
  6. Parafriidrottsskolor (ansluta till Landslagets Friidrottsskola?)
 • Träff 2: tisdag 26 mars 2024 kl 17.30-19.00.
  Plats: Digitalt Microsft Teams-möte.
  Anmälan via mejl till stina.wikstrom@parasport.se för att få en anslutningslänk till mötet.

 

Publicerad:

Uppdaterad:

Kontakt

Stina Wikström, idrottskonsulent
stina.wikstrom@parasport.se

Partners och samverkan