Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Jan Björfeldt

Vad har du för tidigare erfarenheter och bakgrund?

Yrkeserfarenheter (Urval)

Tidigare officer, FN observatör (9år)

Idrottslärare GIH examen 1983 Arbetat som sådan helt eller delvis under ca 25 år

Specialpedagogexamen 1997. Arbetat som sådan helt eller delvis fram till 2020.

Enhetsansvarig 88-95, Sektorchef 95-98 Tf rektor -99

Gymnasielärare i Ledarskap och Organisation 2014-20

Verksamhetsansvarig för Riksidrottsgymnasium 2003-2016

Idrott utanför yrkesrollen

Fotbollstränare Steg 3

RF Elittränar - utbildning 2007-2009

Certifierad Kommunikolog RF-utb. 2009-2011

Mental Rådgivare steg 1-3 2012-2013

Tränare-ledare från 15 års ålder

Tränare Ungdomsfotboll 1995-2005

Förtroendeuppdrag

Styrelse ledamot Mjölby Hockey 2003-2007

Ordförande SPF Fri idrottskommité 2013-2015

Ledamot Östergötlands Parasportförbund 2015- fortf.

Ledamot Sveriges Parasportförbund och Sveriges Paralympiska kommite 2019- fortf,

Ledamot Kommunstyrelsen Mjölby kommun 2013-2019

Beskriv dina kvalifikationer som styrelseledamot?

Rent formellt får jag väl hänvisa till listan ovan. Jag betraktar mig som en lyssnare och en ”lagspelare”.

Vad kommer du bidra med till svensk parasport?

Eftersom jag har lång och bred erfarenhet av idrott i olika former både i mitt yrkesutövande och i mitt ideella engagemang så känner jag att jag kan bidra med det perspektivet.

Jag hoppas också att mina erfarenheter från andra styrelseuppdrag kan komma väl till pass.

Det pedagogiska perspektivet och då inte minst det specialpedagogiska borde vara ett tredje bidrag. Har jobbat med alla våra målgrupper plus många med NPF diagnos.

Sist men inte minst har jag ett föräldraperspektiv som far till ett barn med Intellektuell funktionsnedsättning.

Vilka frågor brinner du för?

Idrott!

Alla frågor som har med ojämlika villkor att göra för alla våra målgrupper men med speciellt fokus på den grupp som har störst svårigheter att själva föra sin talan dvs Personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Har också ett stort engagemang i Ledarskaps- och Organisationsfrågor baserat på erfarenhet som både ideell ledare och i min yrkesroll.

Publicerad:

Uppdaterad: