Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Gävleborg
Parasport Gävleborg

Information från Mattcurlings kommittén

Information om Mattcurling Kommittén informera om vad vi står I inkludering/ ansvarsförflyttningen av mattcurling idrotten.

Till: Mattcurling föreningar
Parasportens SDF, för kännedom

Hej Mattcurlingspelare!
Hoppas att allt är bra med er ute i landet och att ni har haft en bra säsong och förhoppningsvis att ni tränar fortfarande och har olika tävlingar på gång. Även om det skulle vara så att eran verksamhet och träning är nere. Så måste vi se fram emot en ny säsong av mattcurlingen. Mot bakgrunden av detta vill vi informera om några viktiga saker som är på gång inom mattcurlings-verksamheten.

Inkluderings processen
Som ni säkert vet arbetar Parasportförbundet mot ett mål att inkludera de idrotter som är möjliga att finna nya huvudmän för. Det är en inriktning som även gäller mattcurlingen.

Under våren har vi därför tagit upp de påbörjande, förutsättningslösa mötena med Svenska Curlingförbundet som påbörjades för några år sedan. Vi har samma intention som vi enats om att se över möjligheterna för en inkludering av mattcurlingen i Svenska Curlingförbundet.

Vi har varit helt överens om att detta kommer att ta tid och att vi inte skall rusa på.

Notera, att det inte påverkar er i våra nuvarande föreningar och verksamheter – mer än att om beslut fattas så behöver föreningar med tävlingsverksamhet bli medlemmar i det förbund som då har ansvaret – Svenska Curlingförbundet.

Det är självklart viktigt att alla parter i förbund och föreningar känner sig delaktig. Det första vi därför enats om är att Curlingförbundet ska kunna lyssna till inspel och synpunkter från er som idag har verksamheten i era föreningar.

Ett annat initiativ är att vi vill introducera matcurlingen i curlingförbundets föreningar där vi ser er i förningarna med mattcurling verksamhet som ambassadörer, där ni genomför prova på dagar för Curlingförbundens föreningar. Hur det än är så är det ni föreningar som är bäst på idrotten. Vi kommer att återkomma med mer detaljer kring prova på delen i inkluderings processen ochutifrån utfallet av dessa dagar så kommer nya steg att tas för att hitta en fortsatt framtid för mattcurlingen.

Till sist
Som vi skriver ovan, det är jätteviktigt att ni alla känner er delaktiga i processen och med bakgrund av det vill vi gärna höra era synpunkter och tankar för framtida organisation.

Vårt mål är att vår idrott skall bara bli bättre – slå gärna en signal för att ge alla typer av tankar och idéer kring framtiden. Det kommer även att finnas tid för diskussioner i samband med SM:et

Ordförande i mattcurling Kommittén
Urban Karlsson 070-427 46 83 urban@parasportfbg.se

Dalarnas Parasportförbund
Utvecklingsdistrikt för Mattcurling
Jan-Olov Fredborg 070-677 18 99 jan-olov.fredborg@parasport.se,

Svenska Curlingförbundet
Isabella Wranå isabella.wrana@curling.se

Publicerad:

Uppdaterad: