Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Uppland
Parasport Uppland

Styrelse 2022

Ordförande

Ledamöter

Suppleanter

Revisorer

  • Svante Bodin
  • Bo Högström (suppleant)

Valberedning

  • Torvald Andersson, sammankallande
  • Gösta Karlsson


Publicerad:

Uppdaterad: