Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Testamentera till Parasport Sverige

Många förväntansfulla barn väntar på starten i ett skidlopp.

För att alla ska få möjlighet att idrotta

Med din testamentsgåva kan vi fortsätta arbeta för att personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning ska få bättre förutsättningar till att idrotta.

Att skriva ett testamente hjälper dina anhöriga. Allt fler väljer att testamentera delar av sitt arv till en ideell organisation vars frågor ligger en nära. Det blir ett sorts avtryck för vad man har representerat i livet.

Vi skulle bli glada om du tänkte på oss i ditt testamente. Din gåva hjälper oss att bidra till förbättrade förutsättningar för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning till motion, träning och idrottande. I längden leder det till en bättre folkhälsa i Sverige.

Parasport Sverige arbetar bland annat med med rekrytering av aktiva och ledare inom parasporten, ökar synligheten av våra idrotter, bygger förebilder för framtidens paraidrottare och stöttar föreningar över hela landet som bedriver parasport.

Att skriva testamente

  • Det är viktigt att testamentet är korrekt skrivet för att det ska vara giltigt. Ta gärna hjälp av din bank, en advokat eller annan sakkunnig som till exempel en begravningsbyrå. Du kan också använda Giva Sveriges testamentesmall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Minst två personer måste vara vittnen vid samma tillfälle när du skriver under ditt testamente. De ska ha fyllt 15 år, får inte vara dina nära släktingar eller personer som finns upptagna i ditt testamente (eller släktning till personer som finns upptagna i ditt testamente). Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de måste förstå att det är ett testamente de bevittnar och vara vid full psykisk hälsa.

  • Testamentet ska skrivas under av dig med namn, personnummer, ort och datum.

  • Var noggrann med att ange organisationsnummer. Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (Parasport Sverige) organisationsnummer är 802004-3850

Vad kan jag testamentera?

Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till en eller flera ideella organisationer. Exempelvis pengar, aktier, fastigheter, bostadsrätter, mark, bilar och båtar. Även smycken, klockor, antika möbler, tavlor och annat lösöre går bra.

Som ideell organisation betalar vi ingen skatt på det du testamenterar. Vi behöver inte heller betala skatt på reavinster vid försäljning av värdepapper eller fastigheter som vi fått genom arv. Det innebär att du inte ska skriva att något ska säljas och att vinsten sen ska tillfalla organisationen. Alla ideella organisationer är nämligen vinstskattebefriade, men det är inte ditt dödsbo. Dödsboet måste i så fall skatta på vinsten innan gåvan kommer organisationen tillgodo.

Giva Sveriges hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad det innebär att skriva in en ideell organisation i ditt testamente och vad som är bra att tänka på. Där hittar du även gratis testamentesmall och rabatterad juridisk rådgivning via Avtal24 och Familjens Jurist, ange ”Goda Testamentet” som referens.

Publicerad:

Uppdaterad:

Om oss

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 11 idrotter. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.