Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom boccia

Boccia finns för målgrupperna R, S, I & Ö inom parasportens licenssystem på nationell nivå.

Rörelsenedsättning (R)

Rörelsenedsättningar som är varaktiga, enligt typen av IPC:s giltiga funktionsnedsättningar, samt uppnår minsta funktionsnedsättning efter för respektive idrotts kriterier. Typer av funktionsnedsättningar som enligt IPC är giltiga är följande:

  1. Kortväxthet
  2. Hypertoni – Muskelspänningar
  3. Nedsatt muskelstyrka
  4. Nedsatt rörelseomfång – Ledstelhet
  5. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  6. Ataxi – Skakningar
  7. Athetos – Motoriska svårigheter
  8. Benlängdsskillnad

Bocciaklasser för idrottare med CP-skador heter nationellt R-BC1, R-BC2, R-BC3 och R-BC4. Dessa klasser har även en internationell motsvarighet. Utöver dessa finns i det nationella klassificeringssystemet även klasser för idrottare i rullstol samt stående med olika typer av rörelsenedsättningar (R-) enligt ovan.

Synnedsättning (S)

Nationellt kan bocciaspelare med synnedsättning få licens S.

Intellektuell funktionsnedsättning (I)

Klassen riktar sig till personer med IQ under 75 och brister i minst två adaptiva förmågor, enligt Världshälsoorganisationens definition. Virtus och Special Olympics har motsvarande klass, vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt.

Öppen klass (Ö)

Öppen klass är för idrottare som ej uppnår minsta funktionsnedsättning. Finns endast som nationell klass.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N)

Idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ej uppfyller kriterier för intellektuell funktionsnedsättning, kan inte få licens i boccia parasportens licenssystem. Idrottare med NPF kan självklart inkldueras i såväl träningsgrupper i idrotten boccia, och även i tävlingar på lokal nivå som ej har licenskrav.

Här hittar du den internationella klassificeringssystemet för boccia. Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om boccia.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss.