Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom fotboll

Fotboll finns för samtliga målgrupper inom parasportens licenssystem på nationell nivå (R, S, I, N).


Rörelsenedsättning (R)

Rörelsenedsättningar som är varaktiga, enligt typen av IPC:s giltiga funktionsnedsättningar, samt uppnår minsta funktionsnedsättning efter för respektive idrotts kriterier. Typer av funktionsnedsättningar som enligt IPC är giltiga är följande:

  1. Kortväxthet
  2. Hypertoni – Muskelspänningar
  3. Nedsatt muskelstyrka
  4. Nedsatt rörelseomfång – Ledstelhet
  5. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  6. Ataxi – Skakningar
  7. Athetos – Motoriska svårigheter
  8. Benlängdsskillnad

För parafotboll finns internationellt klassificeringssystem endast för grenen CP-fotboll. Nationellt sker ingen uppdelning i licensklassen R för parafotboll, utan här ingår alla typer av ovan nämnde funktionsnedsättning i en och samma klass R-(SE).

Synnedsättning (S)

Nationellt delas blindfotbollsspelare upp i idrottare med ingen ljusperception i en klass som heter S-B1, och idrottare med nedsatt synskärpa (< 0.10), eller kraftig synfältsinskränkning S-B2-B3.


Intellektuell funktionsnedsättning (I)

Den här klassen riktar sig till personer med IQ under 75 och brister i minst två adaptiva förmågor, enligt Världshälsoorganisationens definition. Virtus och Special Olympics har motsvarande klass, vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt.


Nationellt kallas denna klass I-Aktiv. Det finns även en licenstyp som kallas I-Partner för idrottare utan funktionsnedsättning som deltar enligt Special Olympics regelverk för Unified.


Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N)

Idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ej samtidigt uppfyller kriterier för intellektuell funktionsnedsättning. Finns endast som nationell klass N-(SE).

Här hittar du internationella klassificeringssystem för parafotboll:
https://www.ifcpf.com/about-classification Länk till annan webbplats.
https://www.ibsasport.org/classification/ Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om parafotboll.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss.