Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom goalball

Goalball finns endast för målgruppen S (synnedsättning) inom parasportens licenssystem.


Synnedsättning (S)

Nationellt finns licenser för idrottare med ingen ljusperception i en klass som heter S-B1, och idrottare med nedsatt synskärpa (< 0.10) eller kraftig synfältsinskränkning S-B2-B3.

Spelare med synnedsättning som inte uppnår kravet för minsta funktionsnedsättning eller spelare med andra typer av funktionsnedsättningar (R,S,I, N) eller helt utan funktionsnedsättning kan delta i träning i förening och även viss tävling/matcher på lokal, regional eller högst nationell nivå. Denna tränings- och tävlingsform kallas Unified.

Här hittar du det internationella klassificeringssystemet för goalball. Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om goalball.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss.