Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom innebandy

Innebandy finns för målgrupperna R, I och N i parasportens licenssystem på nationell nivå.

Rörelsenedsättning (R)

Nationellt sker uppdelning i licensklassen R för parainnebandy enligt följande:

R-1(SE): Rullstolsinnebandy
R-2(SE): Elinnebandy
R-3(SE): Stående spelare med någon av följade typer av rörelsenedsättningar:

  1. Kortväxthet
  2. Hypertoni – Muskelspänningar
  3. Nedsatt muskelstyrka
  4. Nedsatt rörelseomfång –Ledstelhet
  5. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  6. Ataxi – Skakningar
  7. Athetos – Motoriska svårigheter
  8. Benlängdsskillnad

Intellektuell funktionsnedsättning (I)

Denna klass riktar sig till personer med IQ under 75 och brister i minst två adaptiva förmågor, enligt Världshälsoorganisationens definition. Virtus och Special Olympics har motsvarande klass, vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt.

Nationellt kallas denna klass I-Aktiv. Det finns även en licenstyp som kallas I-Partner för idrottare utan funktionsnedsättning som deltar enligt Special Olympics regelverk för Unified.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N)

Idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ej uppfyller kriterier för intellektuell funktionsnedsättning. Finns endast som nationell klass N-(SE).

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om innebandy, rullstolsinnebandy och elinnebandy.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss.