Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom mattcurling

Mattcurling finns för samtliga målgrupper inom parasportens licenssystem på nationell nivå (R, S, I, Ö).


Rörelsenedsättning (R)

Nationellt sker ingen uppdelning i licensklassen R, utan här ingår alla typer av nedan nämnda funktionsnedsättningar i en och samma klass R-(SE).

  1. Kortväxthet
  2. Hypertoni – Muskelspänningar
  3. Nedsatt muskelstyrka
  4. Nedsatt rörelseomfång – Ledstelhet
  5. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  6. Ataxi – Skakningar
  7. Athetos – Motoriska svårigheter
  8. Benlängdsskillnad


Synnedsättning (S)

Nationellt delas spelare med synnedsättningar/blinda upp i idrottare med ingen ljusperception i en klass som heter S-B1, och idrottare med nedsatt synskärpa (< 0.10) eller kraftig synfältsinskränkning S-B2-B3.


Intellektuell funktionsnedsättning (I)

Denna klass riktar sig till personer med IQ under 75 och brister i minst två adaptiva förmågor, enligt Världshälsoorganisationens definition. Virtus och Special Olympics har motsvarande klass, vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt.
Nationellt kallas denna klass I-Aktiv.


Öppen klass (Ö)

Öppen klass är för idrottare som ej uppnår minsta funktionsnedsättning. Finns endast som nationell klass Ö-Öppen.

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om mattcurling.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss.