Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom mattcurling

Mattcurling finns för samtliga målgrupper inom parasportens licenssystem på nationell nivå (R, S, I, Ö).


Rörelsenedsättning (R)

Nationellt sker ingen uppdelning i licensklassen R, utan här ingår alla typer av nedan nämnda funktionsnedsättningar i en och samma klass R-(SE).

  1. Kortväxthet
  2. Hypertoni – Muskelspänningar
  3. Nedsatt muskelstyrka
  4. Nedsatt rörelseomfång – Ledstelhet
  5. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  6. Ataxi – Skakningar
  7. Athetos – Motoriska svårigheter
  8. Benlängdsskillnad


Synnedsättning (S)

Nationellt delas spelare med synnedsättningar/blinda upp i idrottare med ingen ljusperception i en klass som heter S-B1, och idrottare med nedsatt synskärpa (< 0.10) eller kraftig synfältsinskränkning S-B2-B3.


Intellektuell funktionsnedsättning (I)

Denna klass riktar sig till personer med IQ under 75 och brister i minst två adaptiva förmågor, enligt Världshälsoorganisationens definition. Virtus och Special Olympics har motsvarande klass, vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt.
Nationellt kallas denna klass I-Aktiv.


Öppen klass (Ö)

Öppen klass är för idrottare som ej uppnår minsta funktionsnedsättning. Finns endast som nationell klass Ö-Öppen.

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om mattcurling.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss.