Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom paraishockey

Paraishockey finns endast för målgruppen R (Rörelsenedsättning) inom parasportens licenssystem.

Rörelsenedsättning (R)

Rörelsenedsättningar som är varaktiga, enligt typen av IPC:s giltiga funktionsnedsättningar, samt uppnår minsta funktionsnedsättning efter för respektive idrotts kriterier. Typer av funktionsnedsättningar som enligt IPC är giltiga för paraishockey är följande:

  1. Hypertoni – Muskelspänningar
  2. Nedsatt muskelstyrka
  3. Nedsatt rörelseomfång –Ledstelhet
  4. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  5. Ataxi – Skakningar
  6. Athetos – Motoriska svårigheter
  7. Benlängdsskillnad

Nationellt heter klassen för paraishockey R-X

Träning i förening och även viss tävling/matcher på lokal, regional eller högst nationell nivå kan vara öppna även för spelare som inte har någon funktionsnedsättning och använder kälken för att spela i. Denna tränings- och tävlingsform kallas Unified.

Träning och matcher/tävling kan också organiseras för spelare utan kälke, så kallade stående spelare med till exempel intellektuell- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller rörelsenedsättningar som ej ingår i kriterier för nationell licens ovan.


Här hittar du det internationella klassificeringssystemet för paraishockey. Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om paraishockey.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss.