Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom rullstolsrugby

Rullstolsrugby finns endast för målgrupper R (Rörelsenedsättning) inom parasportens licenssystem.

Rörelsenedsättning (R)

Typer av funktionsnedsättningar som enligt IPC är giltiga för rullstolsrugby är följande:

  1. Hypertoni – Muskelspänningar
  2. Nedsatt muskelstyrka
  3. Nedsatt rörelseomfång – Ledstelhet
  4. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  5. Ataxi – Skakningar
  6. Athetos – Motoriska svårigheter

Nationellt finns nedanstående klasser för rullstolsrugby. Spelare med påverkan på armar/händer, sittbalans/bålmuskler kan enligt listan ovan få en klassificering för rullstolsrugby.

Klasser (Ju lägre siffra desto större fysisk nedsättning)

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

Nationellt finns möjlighet för spelare med hög paraplegi att klassificeras och delta i rullstolsrugby på dispens. Dispensen gäller enbart nationella turneringar och ska förnyas varje år.


Här hittar du det internationella klassificeringssystemet för rullstolsrugby. Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om rullstolsrugby.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss!

Visselblåsartjänst