Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Klassificering inom sportskytte

Sportskytte finns för målgrupperna R och S inom parasportens licenssystem på nationell nivå.

Rörelsenedsättning (R)

Typer av funktionsnedsättningar som enligt IPC är giltiga för sportskytte är följande:

  1. Hypertoni – Muskelspänningar
  2. Nedsatt muskelstyrka
  3. Nedsatt rörelseomfång –Ledstelhet
  4. Amputation / Dysmeli – Missbildningar
  5. Ataxi – Skakningar
  6. Athetos – Motoriska svårigheter
  7. Benlängdsskillnad

Nationellt delas samtliga grenar inom sportskytte upp i nedan klasser för såväl sittande som stående skyttar.

R-Gevär (SH1): Utan stöd
R-Gevär (SH2): Med stöd

R-Pistol (SH1): Utan stöd

R-Paratrapp (SG-S): Rullstol, ingen funktionsnedsättning i armar
R-Paratrapp (SG-L): Stående, ingen funktionsnedsättning i armar
R-Paratrapp (SG-U): Stående med nedsättning i icke-skjutarm

Synnedsättning (S)

Nationellt delas samtliga grenar inom sportskytte upp i idrottare med ingen ljusperception i en klass som heter S-B1, och idrottare med nedsatt synskärpa (< 0.10) eller kraftig synfältsinskränkning S-B2-B3. Grenen för dessa skyttar är elektronskytte.

Internationellt klassificeringssystem för sportskytte. Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Uppdaterad:

Lär dig mer om sportskytte.

Vill du veta mer om idrotten? Kontakta oss.