Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Organisation

Västra Götalands Parasportföbunds styrelse väljs på den årliga stämman av de ombud som blivit utsedda att representera respektive förening. Av stadgarna framgår att det i styrelsen ska finnas ledamöter från samtliga fyra delregionala områden – Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen – samt att det bland ledamöterna ska vara lika fördelning av antalet kvinnor och män.

Organisationen leds av en distriktsidrottschef. Strukturen för verksamheten, dess indelning och dess styrning, bygger både på olika funktioner och geografiska områden.

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan