Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Utveckling av Parasporten inom Västra Götalandsregionen

Det finns stora kulturella skillnader inom regionen vad det gäller parasporten. De tre distrikten har genom åren arbetat på olika sätt och haft olika verksamhetsinriktningar vilket gör att man inom regionen sitter på en mängd kompetens och kunskap inom olika områden.

Parasport Västra Götalands mål för de kommande åren är:

 • Vara ett Regionalt nav för parasporten inom Västra Götalands Regionen och vara Västra Götalands Regionen och Kommuner inom regionen behjälpliga med sin kompetens och kunskap rörande pågående och tilltänkta projekt och satsningar med parasportslig inriktning.
 • Vara en stark regional Paraidrottsröst och delta inom idrottspolitiska sammanhang
 • Skapa rörelseutveckling för parasporten ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Kompetensstötta och utbilda Paraidrottare, Paraidrottsföreningar, RF-SISU VG, Hälso- och Sjukvården, Fritidsförvaltningar mfl
 • Stärka och utveckla vårt regionala samarbete med RF-SISU VG
 • Utveckla Parasporten inom RF-SISU VG projekt som ex Region in Movement och Rörelsesatsningen
 • Aktivt delta och ingå i RF-SISU VG:s alla delregionala Idrottsråd
 • Utveckla och Inventera Paraidrottsliga IOP:n inom Regionen
 • Inventera Paraidrottsliga kompetenser och aktiviteter inom Västra Götalandsregionen
 • Fortsatt vara ledande inom Parasporten i Sverige
 • Utreda Parasportens form för fortsatt existens inom Inkluderad Idrott och bidra med kompetensöverföring
 • Säkerställa att det breddidrottsliga stödet och rekryteringsarbetet kommer att finnas kvar även i framtiden
 • Aktivt delta i processerna där paraidrotterna inkluderas från Parasporten in i sina ordinarie Idrotts-SDF
 • Aktivt arbeta med Återstartstöttning och uppföljning efter pandemin gentemot Paraidrottsföreningarna.

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan