Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Resurser och uthållighet krävs för att återhämta parasporten

Rullstol

Hela idrottsrörelsen drabbades hårt av pandemin, och bland de som hade det tuffast var parasporten. Det första året försvann så mycket som 80 procent av alla deltagartillfällen jämfört med året innan (2019). Enligt den senaste mätningen för 2022 så går det åt rätt håll, men parasporten ligger fortfarande 38 procent efter i jämförelse med 2019.

– Det är självklart glädjande att det går åt rätt håll! Men det går trögare för parasporten att återhämta sig än för många andra förbund, hindren att passera är flera. De riktade återstartsmedel som har kommit från regeringen har betytt mycket för att vi ska kunna gå så pass fort fram som vi faktiskt har gjort. Men ytterligare riktade medel är en förutsättning för att vi ska komma tillbaka till 2019 års nivåer, och ännu bättre, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Parasport Sverige.

Många föreningar fick stänga ner sina verksamheter helt under pandemin, bland annat för att målgrupperna ofta var i riskgrupp. Under den perioden har många både aktiva och ledare lämnat verksamheten. De återstartsstöd som kommer från regeringen används både på nationell och lokal nivå för att skapa förutsättningar för fler att testa idrott och hitta sin förening, men också för att attrahera nya ledare.

– Det är en paradox att parasporten många sätt är mer aktuell än någonsin. Det skrivs mer om oss i media och allt fler känner igen våra idrottsstjärnor. Samtidigt jobbar vi hårt för att få igång idrotten på breddnivå. Men det kräver resurser, därför söker vi aktivt fler partners som vill vara med och bidra med både ekonomiska medel och kompetens för att långsiktigt säkra förutsättningarna för fler med funktionsnedsättning att kunna idrotta hela livet, säger Bo Sköld.

Publicerad: 2023-05-10

Senast uppdaterad: 2023-05-11