Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Parasport: En unik kraft som förverkligar drömmar

Den 13 maj höll Parasport Sverige förbundsmöte. Vid mötet gjorde förbundet ett uttalande om förbundets framtida riktning och stärkta position i idrottssverige.

Här följer Parasport Sveriges uttalande vid förbundsmötet 13 maj 2023: 

Pandemin slet hårt på hela idrottsrörelsen och många verksamheter fick ställas in. Inte minst drabbade det parasporten och våra målgrupper som ofta själva befinner sig i riskgrupp, och möjligheterna till motion uteblev. Det första året tappade Svenska Parasportförbundet så mycket som 80 procent av alla deltagartillfällen, och enligt de senaste siffrorna för 2022 är det 38 procent lägre än 2019, innan pandemin. Det innebär att det går åt rätt håll, men även återhämtningen går långsammare än i många andra förbund, trots riktade stöd från regeringen.

Men samtidigt som parasporten sliter för att komma tillbaka på samma nivåer som tidigare ser vi att det på många sätt går bättre än någonsin. De två senaste paralympiska spelen var stora framgångar för Sverige och under den här vintern har vi rönt fina framgångar under såväl längd- och alpina VM i Östersund och Espot som virtus-VM i Seefeld. Special Olympics i Malmö var en stor succé bland alltifrån aktiva till politiker. Det mediala intresset för både prestationer och individer fortsätter att öka år för år. Och under vintern sände SVT hela skid-VM för första gången. Där parasporten tidigare har uppfattats som ett särintresse inom svensk idrott, är det tydligt att det idag är ett allmänintresse som sträcker sig långt utanför idrottens arenor och hallar.

Det är tydligt att parasporten och Parasportförbundet får en allt starkare röst inom idrottsverige. Det märks inte minst från specialidrottsförbunden i inkluderingsresan, i samarbetet för Elitidrott 2030 och under förstudien för ett eventuellt Paralympics och OS till Sverige. Att dessutom Andrew Parsons, ordförande i Internationella Paralympiska Kommittén, närvarar under hela helgen för förbundsmötet är en tydlig signal om att svensk parasport dessutom står sig starkt internationellt. En position som stärktes genom det sätt som vi som arrangör genomförde VM i Östersund, med lovord från aktiva, internationell press, FIS och IBU.

Riktningen från förbundsmötet är tydligt. Vi ska fortsätta på inslagen väg och verka för att ännu fler inom våra tre målgrupper, personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning, kommer i rörelse. Vi ska ytterligare stärka parasportens värde och röst i idrottsverige, bland annat genom att stärka finansieringen för parasporten, fortsätta inkluderingsresan och det arbete som pågår inom Elitidrott 2030.

Vi arbetar vidare under den nya visionen för förbundet som antogs under förbundsmötet: En unik kraft som förverkligar drömmar. Tillsammans med våra SDF, föreningar, idrottskommittéer och i samarbete med andra specialidrottsförbund kommer vi fortsätta och stärka vårt arbete för att skapa bästa möjliga idrottsförutsättningar för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad:

Uppdaterad: