Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Parasportens säkerhetsarbete

Med anledning av det säkerhetsläge som Sverige befinner sig i beslutade Säkerhetspolisen den 17 augusti att höja terrorhotnivån från nivå 3 till nivå 4. Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté har följt utvecklingen noga, och för en nära dialog med Riksidrottsförbundet (RF) som för en löpande dialog med Polismyndigheten, Myndigheten för Säkerhet och Beredskap (MSB) samt andra berörda myndigheter.

Arrangörer av ett idrottsevenemang där många människor samlas på en utsatt tid, ofta på en begränsad yta, har alltid ett stort ansvar för att skapa säkra och trygga evenemang. För att minska riskerna för att exempelvis attentat äger rum, arbetar arrangörer långsiktigt och systematiskt med säkerheten för att vidta förebyggande åtgärder. RF har sedan 2018 arbetat aktivt med att stärka säkerhetsarbetet bland annat genom att tillsammans med Polismyndigheten och MSB genomföra utbildningen ”Idrottsrörelsens terrorberedskap Länk till annan webbplats.”.

- Vi för dialog med våra förbundskaptener och andra ledare som ansvarar för idrottare som är ute och representerar Sverige, för att de ska känna sig trygga. Vi uppmanar också arrangörer av parasportevenemang i Sverige att följa de råd och riktlinjer som finns, och kontakta Svenska Parasportförbundet om oklarhet råder kring riskbedömning och eventuella åtgärder, säger Bo Sköld, generalsekreterare för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Läs RF:s uttalande den 17 augusti 2023: Idrottsrörelsens säkerhetsarbete - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats.

Läs Polismyndighetens och MSB:s säkerhetsguide för idrottsevenemang: Säkerhetsguide för evenemang 2021 (msb.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-08-17

Senast uppdaterad: 2023-08-18