Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Satsningar på idrott för personer med funktionsnedsättningar

En grupp parasportare med sin tränare på en badmintonplan. 

Kompetensstöd ska öka kunskapen och samverkan inom idrotten för att få fler personer med funktionsnedsättningar att våga, vilja och kunna delta i idrottsrörelsen. Nu arrangeras nätverksträff för att hitta bästa möjliga samverkan mellan specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

Under 2023 och 2024 görs extra satsningar för att skapa förutsättningar att återstarta och utveckla det långsiktiga arbetet för idrott för personer med funktionsnedsättning. Riksidrottsförbundet tillsammans med Svenska Parasportförbundet och med stöd från Dövidrottsförbundet samverkar med stöd för att återstarta idrotten efter långsiktiga konsekvenser efter coronapandemin.

– Inom idrottsrörelsen var det personer med funktionsnedsättning som drabbades hårdast under coronapandemin. För en hel del försvann möjligheten att tävla och träna helt under en lång tid. Det är därför extra viktigt att vi nu tillsammans jobbar vidare inom idrottsrörelsen för att skapa förutsättningarna till att fler hittar till idrotten och kan ha tillgång till ett fysiskt aktivt liv, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Förutom att stärka idrottsförbundens kompetens kommer även samtliga 19 RF-SISU distrikt att rustas för att i dialog och samverkan med specialidrottsförbunden också bättre kunna hjälpa idrottsföreningar som vill starta eller utveckla sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Idag, den 11 september, genomförs en nätverksträff för specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Syftet med denna träff är att utbyta erfarenheter och samtala om hur SF och RF-SISU distrikt kan samordna insatser, för att utveckla verksamheten tillsammans.

– Träffen är också en möjlighet till inspiration och kunskapspåfyllnad. Vi får lyssna på panelsamtal där Dövidrottsförbundet berättar om deras prioriterade fokusområden och utmaningar och Fritidsbanken kommer också att finnas på plats för att berätta om möjligheten att låna parasportutrustning, säger Lisa Lundell, projektledare kompetenslyftet Svenska Parasportförbundet.

För mer information kontakta

Sussie Stjernström Olsson
Riksidrottsförbundet
072-588 23 63 Länk till annan webbplats.

Lisa Lundell
Projektledare kompetenslyftet, Svenska Parasportförbundet
072-253 13 82 Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-09-11

Senast uppdaterad: 2023-09-11