Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Beställ punktskrift

Hörnet av en bunt med papper med punktskrift, liggandes på ett bord.

Parasport Sverige strävar ständigt efter att öka tillgängligheten och inkluderingen inom idrotten. Nu kan vi erbjuda utskrifter i punktskrift till SDF, föreningar och SF.

Genom vårt pågående projekt Träningspasset har vi tillgång till en punktskriftsskrivare, som möjliggör enklare och effektivare utskrifter i punktskrift. Under 2024 erbjuder vi gratis utskrifter för en ökad tillgänglighet i samband med idrottsevenemang. Erbjudandet riktar sig till Svenska Parasportförbundets SDF, våra medlemsföreningar samt andra specialidrottsförbund.

Så här går det till

Program, informationsblad, regler eller instruktioner är information som kan passa att skriva ut i punktskrift. Det kan vara bra att i förväg känna till behovet, då gruppen som läser punktskrift inte är så stor.

  • Innehållet bör sammanfattas kort och inte innehålla några bilder. Punktskrift tar ungefär dubbelt så stor plats som tryckt text, och kan inte översättas till bilder.
  • Försök att hålla ner antalet kopior.
  • Skicka in i god tid (två veckor innan du behöver materialet).
  • Materialet behöver komma in i korrekt formaterat Wordformat.
  • Ange en adress dit vi kan skicka det utskrivna materialet.

För att ta del av erbjudandet, skicka din Word-fil till: Malin.SipilaFredriksson@parasport.se

Kontakta oss om du har några funderingar kring ditt material. Vi ser fram emot att samarbeta!

Om punktskrift

Punktskrift (även känt som braille) är en form av taktil kommunikation för personer med en synnedsättning. Det är ett begränsat antal personer som läser punktskrift i Sverige idag, men att kunna erbjuda punktskrift som läsmedium har ett otroligt starkt signalvärde och är ett viktigt steg för att öka gruppens delaktighet i samhället. Inom idrottsvärlden kan tillgången till punktskriftsmaterial underlätta deltagandet i sport och fritidsaktiviteter. Det gör det möjligt för fler personer med synnedsättning att få information om bland annat skyltar, inbjudningar, regler, scheman, kontaktinformation och annat relevant material.

Om initiativet

Genom projektet Träningspasset kommer vi under en pilotfas erbjuda denna tjänst gratis. Efter avslutad pilot kommer vi att genomföra en utvärdering. Om vi får positiv respons och ser att det fyller sitt syfte, överväger vi att integrera denna nya tjänst i vår ordinarie verksamhet, eventuellt till en viss kostnad. Pilotfasen pågår under hela 2024.

Publicerad:

Uppdaterad:

Kontakt:

Malin Sipilä Fredriksson

Projektommunikatör