Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Lions Bragdlejon

Sveriges Lions utlyser för trettioandra året stipendier till elitidrottare med funktionsnedsättning.

Sveriges Lions kommer vid Riksmötet i maj 2023 att dela ut två stipendier om vardera 20 000 kronor.

”Lions Bragdlejon tilldelas en kvinnlig och en manlig idrottare med funktionsnedsättning som dels har uppnått internationella idrottsliga toppresultat av bragdkaraktär och dels genom andra särskilt förtjänstfulla personliga kvalifikationer och insatser varit föredöme för övriga idrottare med funktionsnedsättning”.

Stipendierna kan endast tilldelas personer som är bosatta i Sverige eller är svenska medborgare, och man kan bara utses till Bragdlejon en gång. Tidigare pristagare undanbedes därför att söka.

Ansökningar/nomineringar kan insändas av såväl enskild individ som förening, SDF eller Parasport Sveriges idrottskommitté.

En skriftlig ansökan/nominering med kontaktuppgifter till den sökande/nominerade (namn, adress, epost och telefon), funktionsnedsättning samt en kort motivering och en digital bild skickas till kansli@parasport.se

Prestationerna ska göras under tävlingsperioden mellan den 1 januari - 31 december 2022. Sista ansökningsdatum är den 15 mars 2023.

Endast kompletta ansökningar/nomineringar beaktas.

LIONS ÄR EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE SERVICEORGANISATION MED 1,4 MILJONER MEDLEMMAR I FLERA LÄNDER OCH GEOGRAFISKA OMRÅDEN. I SVERIGE FINNS DET CA 10 000 MEDLEMMAR.