Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Parasport Sveriges utmärkelser

Bestämmelser för Parasport Sveriges utmärkelser.

Allmänt

Förbundets utmärkelsetecken kan beviljas när erforderliga kriterier uppnåtts.
För att erhålla ett tecken ska man som regel ha erhållit tecknet innan (rangordning).
Beslut kan inte överklagas.

Nominering sker via formuläret Utmärkelseansökan Pdf, 637.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansökan/nominering

Nominering kan göras av Parasport Sverige centralt, av specialidrottsdistriktsförbund (SDF) samt av föreningar inom förbundet.
Nominering från en förening ska först skickas in till berört SDF, som efter yttrande insänder ansökningsblanketten till Parasport Sveriges kansli.
Övriga ansökningar skickas direkt till;
Parasport Sverige, Box 11016, 10061 Stockholm alt. via e-post till kansli@parasport.se.
Ansökningar ska vara förbundets kansli till handa minst tre månader före det datum utdelningen beräknas ske.


Följande utmärkelser kan sökas för central och/eller intenationell verksamhet
(nya regler från 2020-06-01):

 • Förtjänsttecken i brons
  Förtjänsttecken i brons delas ut till idrottsledare för synnerligen gagnande verksamhet för parasporten på central och/eller internationell nivå i minst (riktmärke) 10 år.
  Tecknet åtföljs av diplom.
  Förtjänsttecknet i brons delas ut av Parasport Sveriges styrelse.
  Beslutande organ: Parasport Sveriges Stipendie- och utmärkelsegrupp

 • Förtjänsttecken i silver
  Förtjänsttecken i silver delas ut till idrottsledare i ledande befattning inom förbundet centralt, för mångårig synnerligen gagnande verksamhet för parasporten på central och/eller internationell nivå i minst (riktmärke) 15 år. Tecknet åtföljs av diplom.
  Förtjänsttecknet i silver delas ut av Parasport Sveriges förbundsstyrelse vid ett förbundsmöte.
  Beslutande organ: Parasport Sveriges Stipendie- och utmärkelsegrupp

 • Förtjänsttecken i guld
  Förtjänsttecken i guld delas ut för mångårig verksamhet av bestående värde för parasporten på cental och/eller internationell nivå i minst (riktmärke) 20 år till särskilt förtjänta idrottsledare, i ledande befattning inom förbundet centralt. Tecknet åtföljs av diplom.
  Utmärkelsemottagaren ska i regel tidigare ha erhållit förbundets förtjänsttecken i silver.
  Förtjänsttecknet i guld delas ut av Parasport Sveriges förbundsstyrelse vid ett förbundsmöte.
  Beslutande organ: Parasport Sveriges förbundsstyrelse. Beslutet ska vara enhälligt.

 • Tackdiplom och förtjänstdiplom finns ej längre att söka centralt utan är upp till varje SDF att ta fram och bevilja lokalt.