Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Antidoping inom parasport

Uppdaterad dopinglista 2024

Parasport Sverige vill informera om att det från och med årsskiftet 2023/2024 som vanligt finns ett antal förändringar i listan över dopingklassade preparat. Läs mer om förändringarna i dopinglistan.

Det här bör alla idrottsutövare veta

  • Det åligger idrottaren att känna till och följa dopingreglerna.
  • Idrottaren är själv ytterst ansvarig för alla ämnen som på något sätt kommer in i kroppen (därmed också för att förvissa sig om korrekt medicinsk behandling).
  • Viss möjlighet till dispens för medicinskt bruk av en dopingklassad behandling finns. Se rubriken dispenser.
  • Att inneha eller på annat sätt befatta sig med dopingklassade medel eller metoder är en bestraffningsbar förseelse, om inte dispens medgivits för preparatet ifråga eller andra godtagbara skäl finns.
  • För att möjliggöra effektiva dopingkontroller är de landslagsidrottare som ingår i Svensk Antidopings ”Registered Testing Pool” (RTP) skyldiga att lämna rapporter om var de tränar, tävlar och bor – så kallad vistelserapport. Underlåtenhet att lämna vistelserapport, eller att inte finnas på angiven plats, kan leda till bestraffning. Berörda idrottare får direkt information om alla detaljer runt detta.
  • Vid utlandsvistelse kan idrottare bli dopingtestade av det besökta landets antidopingorganisation. Sådana kontroller kan som vanligt ske utan förvarning.

Vad alla ledare och tränare bör veta

  • Det åligger varje ledare, funktionär och annan som på något sätt biträder idrottare att känna till och följa dopingreglerna, att medverka till att dopingkontroller kan genomföras och att främja en dopingfri idrott.
  • Att inneha eller på annat sätt befatta sig med dopingklassade medel eller metoder kan betraktas som en bestraffningsbar förseelse, om inte godtagbara skäl finns.
  • Uppmuntran eller medhjälp till doping betraktas som särskilt allvarliga brott, som kan leda till från fyra års till livstids avstängning.

Dopingkontroll

På Antidoping.se kan du läsa om hur en dopingkontroll går till och se en film om hur det fungerar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är doping?

Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt den lista som World Anti-Doping Agency (WADA) upprättat. WADA:s dopinglista utgör en internationell standard i "The World Anti-Doping Code" (WADC).

Dopinglistan är antagen av Riksidrottsförbundets (RF:s) Dopingkommission med svenska tillämpningar. Internationellt gäller härutöver respektive internationellt specialidrottsförbunds regler.

För att aktivt kunna arbeta för en dopingfri verksamhet ska Specialidrottsförbunden bland annat ha egna antidopingprogram. Du kan ladda ner Parasport Sveriges antidopingprogram här Pdf, 180.9 kB, öppnas i nytt fönster..

På sidan Antidoping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa allt om antidoping, till exempel Idrottens dopingreglemente som bland annat innehåller föreskrifter för dopingkontroll, dispensföreskrifter och föreskrifter för vistelserapportering.

Röd-gröna listan

Det finns ett enkelt sätt att kolla upp om den medicin du äter är dopingklassad, det gör du via den röd-gröna listan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du hittar här på sidan antidoping.se.

Kosttillskott

Parasport Sverige anser att våra idrottare helt ska avstå från bruk av kosttillskott annat än av medicinska skäl. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Läs mer om Parasport Sveriges syn på kosttillskott Pdf, 92.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Dispenser

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Alla idrottare på hög tävlingsnivå måste söka dispens för dopingklassade läkemedel. Hög tävlingsnivå eller utövarkategori definieras inom Parasport Sverige enligt följande:

Idrottare som är uttagen till junior- eller seniorlandslag eller motsvarande.

Övriga omfattas av generell dispens, det vill säga allmän dispens utan någon ansökan. Den allmänna dispensen innebär att när dopingprov visar spår av förbjudna substanser, så kan Dopingkommissionen begära en retroaktiv dispensansökan som styrker att det dopingklassade läkemedlet används för medicinskt bruk. Detta förfarande gäller för låg tävlingsnivå eller utövarkategori inom Parasport Sverige Övriga idrottsutövare som inte finns med i ovan angivna (landslag eller hög tävlingsnivå).

Var ska jag söka dispens?

Läs mer på Antidoping.se om hur du ansöker om medicinsk dispans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bli bäst på antidoping

Det bästa, enklaste och roligaste sättet att få stenkoll på antidoping är att genomföra e-utbildningen Ren vinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även göra ett quiz från WADA som heter Play True. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl misstänkta förseelser

Hjälp till att bekämpa doping och bidra till en ren idrott. All information om möjliga förseelser mot idrottens dopingregler är viktiga. Information om idrottsutövare, tränare, läkare eller andra personer med koppling till idrotten är av intresse.

Med din hjälp kan en vinnare få glädjas åt en juste seger, förloraren vara trygg i att ha förlorat en ärlig kamp och åskådaren vara förvissad om att resultatet inte är en följd av fusk. Klicka här för mer information kring hur du kan anmäla doping helt anonymt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Tommy Karls

Idrottspsykologi