Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Intellektuell funktionsnedsättning

Deltagare på SPecial Olympics dansar i snön.

Vad är en intellektuell funktionsnedsättning?

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Nedsättningen uppstår innan vuxen ålder och orsakas av en skada eller sjukdom som leder till en avvikelse i hjärnans kognitiva utveckling.

Enligt Världshälsoorganisationens definition har personer med intellektuell funktionsnedsättning ett IQ under 75 och minst två brister i adaptiv förmåga. Adaptiv förmåga handlar om sociala och praktiska färdigheter i vardagen. Det kan vara att man har svårt att bedöma andra människor och situationer eller att man har svårt att planera eller sköta sin ekonomi.

Bra och tydliga rutiner och kognitiva hjälpmedel kan göra vardagen lättare för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Cirka 1 procent av Sveriges befolkning (omkring 100 000 personer) har en intellektuell funktionsnedsättning (källa: Riksförbundet FUB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Hur märks intellektuell funktionsnedsättning?

Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning – lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Hur en person påverkas är individuellt. Hos personer som har Downs syndrom märks det till exempel redan efter födseln, medan det hos andra kanske inte märks förrän i skolåldern.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan samtidigt ha andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar som till exempel epilepsi, nedsatt syn eller hörsel, svårt med motoriken och autism.

Hur påverkar en intellektuell funktionsnedsättning förmågan att idrotta?

Idrottandet påverkas eftersom det kan ta längre tid att lära sig saker. Det kan också vara svårt att koppla ihop taktik och teknik. Där behövs tydligt stöd och anpassningar som utgår efter individens behov.

Vad krävs för att tävla?

Det finns olika möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning att bli aktiva och tävla. Många idrottsförbund bedriver idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Idrottare med intellektuell funktionsnedsättning tilldelas licensen (I).

Parasport Sverige förvaltar varumärket Special Olympics Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – som erbjuder rekryteringsverktyg och tävlingar på nationell och internationell nivå där alla personer med intellektuell funktionsnedsättning är välkomna. Special Olympics är en stor global organisation, med 5,5 miljoner idrottare, som bland annat arrangerar världens största idrottstävling för målgruppen: World Games.

För de som vill gå vidare och satsa på elitidrott finns organisationen Virtus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och därefter den allra högsta nivån Paralympics Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där är det andra krav som gäller, men för de aktiva som vill och kan komma dit finns hjälp och stöd för att nå hela vägen.

Vad är skillnaden mellan NPF (N) och intellektuell funktionsnedsättning (I)?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan samtidigt ha andra funktionsnedsättningar, till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller hörselnedsättningar.

I begreppet NPF räknas diagnoser inom autismspektrat, Tourettes syndrom och tal- och språkstörningar. Ofta används autism som en övergripande diagnos.

I diagnosen anges vilka samtidiga eller relaterade tillstånd som förekommer, vilket till exempel kan vara intellektuell funktionsnedsättning. En person med autismdiagnos kan ha intellektuell funktionsnedsättning, språkstörningar/specifika inlärningssvårigheter (till exempel dyslexi, talsvårigheter), adhd/add, epilepsi eller andra funktionsnedsättningar.

Idrottare med NPF kan alltså vara diagnostiserade med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Personer som har NPF, men som inte är diagnoserade med intellektuell funktionsnedsättning, får N-licens. Dessa är inte godkända för licens inom Special Olympics och Virtus. Däremot tillåts idrottare med N-licens att delta i vissa tävlingar i Sverige, beroende på idrott och föreningens eller arrangörens bestämmelser.

Publicerad:

Uppdaterad: