Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Söka licens inom parasport

För idrottsutövere som tävlar inom parasport

För idrottsutövare som tävlar i Svenska Parasportförbundets idrotter ska licens lösas.

Licens krävs vid:

 • Samtliga mästerskapstävlingar, det vill säga Svenska mästerskap (SM, JSM) och Distriktsmästerskap (DM, JDM) samt eventuella kvalificeringstävlingar till dessa.

 • All landslagsrepresentation.
 • Vissa övriga tävlingar inom Sverige där idrottskommittén och/eller arrangören har bestämt att licens erfordras. Detta ska i så fall anges i inbjudan.

Försäkring

Licens gäller kalenderår och innefattar även olycksfallsförsäkring i samband med träning, tävling samt resor till och från dessa. Mer information om försäkringen hittar du på Folksams hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att söka licens

OBS! Nytt licenssystem gäller från december 2023:
Registrering i Paralicens.se
Riksidrottsförbundet (RF) stänger sin licensmodul i IdrottOnline, och därför byter vi system från och med 1 december 2023 då den nya licensperioden för 2024 öppnar.

Brukar din förening årligen söka licens hos Svenska Parasportförbundet via IdrottOnline och skicka in medicinska kort (för nya idrottare)? Detta kommer fortsättningsvis att ske digitalt via www.paralicens.se Länk till annan webbplats.. En förutsättning för att detta ska fungera är att er förening kontrollerar följande två inställningar i IdrottOnline Länk till annan webbplats.:

A. Lägg in idrotter (Gren/klass)
De idrotter ni har i er förening måste vara korrekt inlagda i IdrottOnline. Instruktion:

 1. Välj toppmeny Administration
 2. Välj sidomeny Föreningsinfo
 3. Scrolla ner till Organisationstillhörighet och klicka på pilen för att öppna upp val
 4. Välj fliken Gren/klass
 5. Här ser ni nu vilka idrotter ni som förening har registrerat. Om ni saknar någon idrott som ni vill kunna söka licens för så lägger ni till den idrotten genom att klicka och ställa markören i skrivfältet. Då kommer en rullista med valbara idrotter. Klicka på den idrottsgren som ska läggas till:

Alpint, Boccia, Fotboll, Goalball, Innebandy, Längdskidor/Skidskytte, Mattcurling, Paraishockey, Rullstolsrugby, Showdown, Sportskytte, Parasport annat SF.

Om inte den idrott du önskar söka finns med bland ovan beror det på att licensen måste sökas via ett annat specialidrottsförbund.

B. Aktivera tillägget Paralicens.se
Ni måste som förening aktivera ”tillägget” Paralicens.se. Detta för att det nya systemet ska kunna hitta den förening som idrottaren som det söks licens för representerar. OBS! Det kan ta upp till ett dygn innan inställningen aktiveras på Paralicens.
Instruktion:

 1. Välj huvudmeny Administration
 2. Välj sidomeny Integration
 3. Scrolla ner till Integrationer-Inaktiverade integrationer
 4. Leta upp Paralicens.se och bocka i rutan
 5. Scrolla upp och välj Återaktivera

Licensiering på Paralicens.se

När punkt A och B är uppfyllda enligt ovan är föreningen klar för licensansökan i systemet Paralicens.se, efter att den som ansöker skapat ett konto där.

Ansökan om licensiering kan göras av antingen idrottare själv eller av ledare/tränare/föräldrar/andra som fyller i information åt en idrottare.

Den aktives namn, personnummer och kontaktuppgifter måste fyllas i, typ av funktionsnedsättning (rörelse, syn eller Intellektuell), idrott samt vilken förening den aktive tillhör. På nästa sida kommer frågor om funktionsnedsättningen. Om den aktive haft licens tidigare år anges detta och om den som ansöker inte vet detta kan det alternativet väljas.

Vid ansökan för person som inte haft licens tidigare ska fler frågor besvaras.

Frågorna som ställs utgör grunden för att kunna göra en klassificering, vilket krävs för att få en licens. Frågorna kommer att variera beroende på vilken typ av funktionsnedsättning idrottaren har och vilken idrott som ansökan gäller.

För att ansöka om klassificering för en idrottare som är aktiv i flera olika idrotter görs flera olika ansökningar separat.

Efter att ha svarat på ett antal frågor, krävs intygande att inlämnade uppgifter stämmer. Här kan man ladda upp t.ex. journalintyg eller själv intyga att uppgifterna stämmer.

OBS! Att söka licens inom Virtus har ett annat förfarande. Läs mer om det här: Virtus.

Journalintyg och Mall för muskel-/ledrörlighetsmätning

Vid licensansökan kan man som föreningens idrottare eller ledare själv intyga att de uppgifter man lämnat in stämmer. För vissa klassificeringar kan dock intyg krävas. Då kommer det att skickas ut en notis om att komplettering krävs, och ansökan öppnas upp igen så att intyg kan laddas upp. För att förkorta handläggningstiden uppmanar vi er att direkt ladda upp de intyg som finns att tillgå:


Ansökningsperiod och handläggning

Efter skickad ansökan behandlar Svenska Parasportförbundet licensen och föreningen kan se licensensstatus på www.paralicens.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Ansökningsperioden öppnar den 1 december året innan det licensår som licensen söks för. Man kan även söka licens löpande under året.

 • Beräknad handläggningstid för licensärenden är 30 dagar. Detta är tiden från inskickad ansökan till godkännande eller svar om eventuell begäran av komplettering. Efter inskickad komplettering är handläggningstiden ytterligare 30 dagar. Vi uppmanar er därför att ansöka om licens i god tid innan idrottaren är aktuell för tävling.

 

Protester och omklassificering

 • Om en idrottare anser sig ha blivit placerad i felaktig klass, eller vars funktionsnedsättning förändras, kan hen begära omklassificering. Detta sker genom att kontakta licenser@parasport.se.

 • Idrottare som önskar omklassificering måste styrka detta med att skicka in ny medicinsk information.

 • Vid en omklassifcering är det Parasport Sveriges medicinska råd som handlägger ärendet.

Fram till att licensinnehavaren och dennes förening erhållit skriftligt besked om eventuell ändring av klass, gäller den gamla klassen. Klassindelningen framgår av respektive idrotts regler.

Kostnad och betalning

En licens oberoende av antal idrotter kostar 250 kronor.

Då licensen är godkänd skickar Svenska Parasportförbundet faktura till föreningen på godkända ansökningar. Ange alltid fakturanummer som betalningsreferens vid betalning. Om betalning inte erhållits inom föreskrivet datum skickas påminnelse med påminnelseavgift. Betala aldrig för licensen i förväg!

Vid övergång från en förening till en annan betalar den nya föreningen den nya licensen.

Representation

Listor på licensierade idrottare (med klassificering) i den egna föreningen kan föreningen få ut. Skicka förfrågan till licenser@parasport.se.

Om tävlande önskar representera olika föreningar i olika idrotter ska licens sökas av respektive förening. Vid övergång till ny förening måste den nya föreningen göra en ny licensansökan.

Vid föreningsbyte ska övergångsanmälan göras. Karenstiden är 30 dagar. Blankett för övergångsanmälan. Pdf, 234.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Representationssbestämmelserna i sin helhet finns beskrivna i Parasport Sveriges Allmänna Tävlingsbestämmelser Pdf, 145.6 kB..

Support

Läs Riksidrottsförbundets/IdrottOnlines manual. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För tekniska frågor rörande till exempel öppning av IdrottOnline-sida, inloggningsuppgifter, medlemsregistrering etc kontakta RF:s idrottssupport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på tel 08-699 61 50.

Övriga frågor angående licensärenden kontakta licenser@parasport.se

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Carina Forslund

Idrottskoordinator