Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Utbildningsmaterial

Hälsoutmaningen

Hälsoutmaningen – med tillhörande lärgruppsplan för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Hälsoutmaningen fokuserar på kost, rörelse och hälsa. Materialet är särskilt framtaget med med fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning, men går även bra att använda för andra personer som vill röra på sig och skapa goda matvanor. Hälsoutmaningen är en produkt av Parasport Sveriges projekt Tillsammans.

Till materialet för Hälsoutmaningen.

Material för barn och unga med synnedsättning

Barn och unga med synnedsättning har inte alltid tillgång till en inkluderande idrottsundervisning eller till en aktiv fritid. Därför har Parasport Sverige tillsammans med Synskadades Riksförbund, SRF, Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm tagit fram material som vänder sig till olika målgrupper.

Materialen kan användas som inspiration i arbetet med att öka barns och ungas inkludering i skolidrotten och att hitta rörelseglädjen i vardagen.

Till utbildningsmaterialet.

Publicerad:

Uppdaterad: