Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Utbildningsmaterial

Trygg idrott


Trygg tillsammans – inom idrotten

Lättläst lärgruppsmaterial
Syftet är att skapa trygghet inom idrotten och materialet är särskilt framtaget för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det utgår från fyra teman: Jag, Relationer, Trygghet och Idrott. Tidsåtgången för varje tema är cirka 45 minuter. Det som ingår i materialet är informationshäfte, handledning, fem praktiska lekar och två utmaningar.

Till lärgruppsmaterialet Trygg tillsammans – inom idrotten.

Trygg Tillsammans – diskussionskort

Diskussionskorten är framtagna tillsammans med Normbollen och innehåller fyra teman: Jag, Relationer, Trygghet och Idrott. Varje kortlek innehåller 52 kort och de ger möjlighet till samtal och reflektion kring saker som berör de olika ämnena och är särskilt framtagna med fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kortlekarna kostar 135 kr/st och beställs via normbollen@gmail.com.
Läs mer om Normbollen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till Trygg tillsammans diskussionskort

Hälsoutmaningen

Hälsoutmaningen – med tillhörande lärgruppsplan för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Hälsoutmaningen fokuserar på kost, rörelse och hälsa. Materialet är särskilt framtaget med med fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning, men går även bra att använda för andra personer som vill röra på sig och skapa goda matvanor. Hälsoutmaningen är en produkt av Parasport Sveriges projekt Tillsammans.

Till materialet för Hälsoutmaningen.

Material för barn och unga med synnedsättning

Barn och unga med synnedsättning har inte alltid tillgång till en inkluderande idrottsundervisning eller till en aktiv fritid. Därför har Parasport Sverige tillsammans med Synskadades Riksförbund, SRF, Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm tagit fram material som vänder sig till olika målgrupper.

Materialen kan användas som inspiration i arbetet med att öka barns och ungas inkludering i skolidrotten och att hitta rörelseglädjen i vardagen.

Till utbildningsmaterialet.

Publicerad:

Uppdaterad: