Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Handlingsplaner

Det är viktigt att föreningen har en framarbetad handlingsplan i fall att krisen inträffar. Handlingsplanen finns till för att föreningen ska vara rustade om något skulle hända och som stöd för både styrelse och medlemmar.

Handlingsplan från RF-SISU

Handlingsplan från Parasport Sverige

Vid misstankar om kränkningar eller övergrepp inom verksamheten

Ibland förekommer det att ledare/ idrottare inom en förening uppträder olämpligt/kränkande gentemot andra i föreningen utan att det bedöms vara en brottslig handling. Följ handlingsplanen nedan, oavsett om ett brottslig handling har begåtts eller inte.

  1. Samtala med ledare och/eller ordförande om vad som väckt dina misstankar. (Håll alltid ordförande informerad)

  2. Om den utsatta är ett barn/ungdom eller behöver extra stöttning ska vårdnadshavare/ god man informeras direkt om vad som hänt.

  3. Gör tillsammans med ledare/ordförande en skriftlig sammanfattning av vad du har observerat eller hört.

  4. Ett brott ska det alltid anmälas till polis och socialtjänst. I första hand görs anmälan av utövaren eller vårdnadshavare/god man, i andra hand av föreningen och i tredje led aktuellt parasportdistrikt. Närhetsprincipen bör gälla i dessa ärenden.

  5. Den misstänkta personen blir avstängd, får en ”time out” från träningsgruppen/föreningen och får inte vara med på föreningens aktiviteter till ärendet är avslutat. Idrottarnas säkerhet måste komma först även om det inte finns konkreta bevis på att något hänt.

    Informationen om avstängning tar den misstänkta personen del av och vissa fall även vårdnadshavare/god man, framförallt när det kommer till barn/unga och personer som behöver extra stöttning. I samband med detta Då får den misstänkta personen också information om att den kommer bli kontaktad av föreningen när ärendet är klart och om personens får komma tillbaka till föreningen eller inte.

    I vissa fall kan det vara bra att ge ut pappret "Om en person blivit avstängd från en förening" Pdf, 82.9 kB, öppnas i nytt fönster. för extra förtydligande.

Samordningar för trygghetsfrågor på Parasport Sverige är generalsekreterare och stabschef. Kontaktuppgifter finns här.

Publicerad:

Uppdaterad: