Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Förbundsmöte 2023

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté håller förbundsmöte den 13 maj 2023, i enlighet med stadgarna 2 kap 1 §.

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport
Start: Kl. 09.30 (registrering från kl. 09.00)
Slut: Kl. 18.00 (senast)

Informationsutskick till SDF m.fl.


2022-10-18:

2023-02-06:

2023-02-27:

Förbundsmöteshandlingar 2023

Huvudhandlingar i word-format Word, 200.7 kB.
Huvudhandlingar i PDF-format Pdf, 203.7 kB.

Bilaga A Röstlängd i word-format Word, 20.7 kB.
Bilaga A Röstlängd i PDF-format Pdf, 35.8 kB.

Bilaga B Verksamhetsberättelse i PDF-format Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga C Verksamhetsplan och ekonomisk plan i word-format Word, 76.1 kB.
Bilaga C Verksamhetsplan och ekonomisk plan i PDF-format Pdf, 180.1 kB.

Bilaga D Propositioner i word-format Word, 61.2 kB.
Bilaga D Propositioner i PDF-format Pdf, 190.2 kB.

Bilaga E Elitidrott 2030 i word-format Word, 354.7 kB.
Bilaga E Elitidrott 2030 i PDF-format Pdf, 249.3 kB.

Bilaga F Proposition revidering av förbundsstadgar i word-format Word, 508 kB.
Bilaga F Proposition revidering av förbundsstadgar i PDF-format Pdf, 603.6 kB.

Bilaga G Proposition revidering av normalstadgar för SDF i word-format Word, 452.9 kB.
Bilaga G Proposition revidering av normalstadgar för SDF i PDF-format Pdf, 319 kB.

Bilaga H Motioner och förbundsstyrelsens yttranden i word-format Word, 398.1 kB.
Bilaga H Motioner och förbundsstyrelsens yttranden i PDF-format Pdf, 424.1 kB.

Bilaga I Valberedningens förslag i word-format Word, 418.2 kB.
Bilaga I Valberedningens förslag i PDF-format Pdf, 68.5 kB.

Bilaga J Ombud och deltagarförteckning bifogas separat på förbundsmötet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Hans Säfström

Elitutveckling / chefsstöd