Gå till innehåll
$siteName
Sveriges paralympiska komitté logotyp
Sveriges paralympiska komitté logotyp

Vision och uppdrag

Ebba Årsjö, med guldmedalj runt halsen, håller upp den svenska flaggan bakom sig.

Sveriges Paralympiska Kommittés vision

Genom att öka kännedomen om Paralympics och utveckla nya framgångsrika idrottare ska intresset för att idrotta på alla nivåer öka bland personer med funktionsnedsättning. Samtidigt ska antalet idrottare med intresse och lust att nå världseliten öka. På så sätt ska vi få större och mer konkurrenskraftiga trupper, som leder till att Sverige tillhör topp 10 bland nationerna på Paralympics i medaljsammanhang.

Långsiktighet

För att uppnå vår vision måste vi kontinuerligt jobba för att fler idrottare lockas till en paralympisk satsning. Vi måste skapa förutsättningar för att stötta de idrottare som har ambition och vilja att nå toppen så att deras dröm kan förverkligas. Därför är det viktigt att vi bygger långsiktiga samarbeten som kan ge de resurser som behövs för att lösa vårt uppdrag. Vi ska även ha som mål att öka värdet av den paralympiska rörelsen genom att tydligt stå för de värderingar som Paralympics symboliserar.

Paralympics

Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) arbetar inför och under spelen för att skapa de förutsättningar som gör att paralympierna i truppen kan prestera sitt allra bästa. Uttagningar av aktiva ska ske utifrån fastställda kriterier som bygger på uppvisad konkurrensförmåga men även bedömd potential att i framtiden kunna erövra medaljer. Även uttagning av ledare ska ske utifrån fastställda kriterier som säkerställer stödet till de aktiva. Tidigt ska en ledningsfunktion utses som ska säkerställa att såväl förberedelser som genomförande dels uppfyller kraven från organisationskommittén (OCOG), dels skapar de allra bästa tänkbara förutsättningar för paralympierna i truppen att nå uppsatta mål.

Inför varje Paralympics ska truppens samlade mål tydliggöras. Dessa ska tillsammans med utvärdering av förberedelser och genomförande ligga till grund för fortsatt utveckling.

Framgång skapar drömmar

SPK är medvetna om att svenska paralympiska framgångar väcker drömmar, inspirerar och ger energi, både inom och utanför idrotten.

Sveriges Paralympiska Kommittés uppdrag

SPK är den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor. SPK:s uppgift är att utveckla och värna om den paralympiska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella Paralympiska Kommitténs (IPC) Handbok, The Paralympic Charter. SPK har antagit World Anti Doping Code, IPC Classification Code samt IPC Medical Code och ska följa dessa regler.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Organisera och genomföra Sveriges deltagande i Paralympics
  • Besluta om aktiva och ledares deltagande i Paralympics
  • Förbereda för deltagande i Paralympics
  • Bidra till utveckling av elitidrotten
  • Arbeta internationellt
  • Sköta marknadsföring och sponsring

Dessa arbetsuppgifter ska genomföras för att skapa konkurrenskraftiga svenska trupper i Paralympics.