Gå till innehåll
$siteName
Sveriges paralympiska komitté logotyp
Sveriges paralympiska komitté logotyp

Paralympiska utvecklingstrappan

För att nå den yttersta toppen krävs ett stort arbete. Vi pratar om den resan som den paralympiska utvecklingstrappan.

Det finns sju steg i den paralympiska utvecklingstrappan och dessa är följande:

  1. Rekryteringssteget
  2. Aktivitetssteget
  3. Paralympisk scouting
  4. Para Youth Games
  5. Elitidrottsskolan
  6. Medaljlyftet
  7. Podiumprogrammet

 

1. Rektryteringssteget

Sedan några år har vi kunnat bygga upp ett bra rekryteringssteg som framförallt grundar sig i de återkommande aktiviteterna inom Start Your Impossible Camp. Med en spridning över landet genomförs årligen sex läger med flera idrotter per läger för att skapa möjlighet för deltagarna att hitta just sin idrott.

2. Aktivtetssteget

Idag är det väldigt begränsat hur ofta intresserade individer har möjlighet att möta konkurrenter som befinner sig på motsvarande nivå och som på så sätt inspirerar till ytterligare ansträngning för att komma vidare. De alternativ som erbjuds är oftast mot för tufft motstånd och på för stort avstånd. Det är viktigt att varje individ får möjligheten att fortsatt och kontinuerligt utföra sin idrott i tävlingsliknande former. Vi måste hitta fler lösningar på kortare avstånd där det erbjuds möjlighet att mäta sin nivå, tydliggöra förbättringar och inspirera till utveckling.

3. Paralympisk scouting

Genom omvärldsbevakning och erfarenhet kan man konstatera att vissa individer skulle ha betydligt bättre förutsättningar utifrån funktionsnedsättning i en annan idrott än kanske den som den aktive valt att syssla med i huvudsak. Vi ser här ett behov av att skapa återkommande samlingar där individer testas och får rådgivning för fortsatt utveckling. Det är samtidigt från detta steg som vi kan börja följa framtida paralympier i deras fortsatta utveckling.

4. Para Youth Games

Steget med Para Youth Games ser vi som viktigt i avseende på en utveckling mot framtida Paralympics. Det är något som har förekommit ibland som Europeiska spel. Att få komma ut som en trupp ifrån flera idrotter och mäta sig mot internationell konkurrens är ett viktigt steg för att fortsatt öka den totala träningsinsatsen mot den nivå som krävs i en framtid. För den skull är det viktigt att det fortsatt sker en standardisering av dessa tävlingar så att alla nationer skickar aktiva som är på väg mot internationell topp. Detta arbete måste ske parallellt med påverkan inom den Europeiska Paralympiska Kommittén.

5. Elitidrottsskolan

Elitidrottsskolan är något vi har drivit sedan 2011. Det ger bra resultat och som verkligen inspirerar våra aktiva att utmana sina gränser och komma till insikt om vad som krävs för att kunna nå hela vägen. Det har också en stor betydelse i att få förståelse för olika idrotters problematik liksom olika funktionsnedsättningar kopplat till idrotten. Elitidrottsskolan utvecklas ständigt med såväl utbildningsplan som en stabil föreläsarstab.

6. Medaljlyftet

Medaljlyftet vänder sig till målgruppen som befinner sig strax under en paralympisk medaljnivå, och som bedöms ha förutsättningarna att nå dit. Här ser vi ett tydligt behov av ett bättre resursstöd utifrån individens behov och vägen mot full satsning. Resurserna ska här vara direkt kopplade till individ och individens behov av olika typer av stöttning.

7. Podium

Podium är det högsta steget och har kunnat ge paralympiska medaljörer som fortsätter sin satsning mot kommande spel ett markant ökat stöd för att nå hela vägen mot full satsning. Den här nivån kräver resurser och vi arbetar löpande med att stärka de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva satsningar på den här nivån.