Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Riktade insatser SF 2023-2024

En bild

Här kan du läsa mer om de insatser som är aktuella för specialidrottsförbund (SF) inom ramen för Kompetenslyftet parasport.

Klicka på varje insats för att komma till mer utförlig information om vad de innebär och vilka SF som är berättigade att ta del av vilka insatser. Du hittar redan genomförda insatser här.

Aktuella insatser:

Processtöd

Datum: Löpande
Plats: Digitala avstämningsmöten
Samtliga SF som deltar i Kompetenslyftets insatser har tillgång till ett direkt stöd via en utsedd kontaktperson från Parasport Sverige. Det är denna person som kommer att följa SF närmast vidare i arbetet med att utveckla parasporten i ert förbund.
Anmälan: maila kompetenslyftet@parasport.se eller direkt till din kontaktperson om ni har kontaktuppgifter till denne.
Riktar sig till SF som:
- Genomgått ett första ”processmöte parasport”
- Önskar stöd och vägledning i sin parasportutveckling genom kontaktperson i Parasport Sverige med adekvat kompetens

Utbildning: Paraidrottares Hälsa steg 1

Datum: 23 november 2023
Tid: 9.00-16.15
Plats: Bosön, Stockholm
Denna kursdag har fokus på träning och tävling för idrottare med funktionsnedsättning. Syftet med utbildningsdagen är att ge en bild av hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar gällande hälsa och prestation för paraidrottare att utvecklas inom sin parasport.

Utbildning: Paraidrottares Hälsa steg 2

Datum: 24 november 2023
Tid: 8.30-15.00
Plats: Bosön, Stockholm
Påbyggnadsutbildning.

Utbildning: Parasportens grunder - fysisk utbildning

Datum: 4 december 2023
Tid: 13.00-17.00
Plats: Stockholm
Nu finns chansen till ytterligare ett tillfälle att gå utbildningen Parasportens grunder - fysisk, för er som inte redan har gått. Detta är en utbildning som bland annat tar upp vad parasport är, till vem den riktar sig och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen vänder sig i första hand till parasportsansvariga men även andra relevanta roller på SF:s kanslier. Utbildningen ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Tematräff: Målgruppsfördjupning I

Datum: 12 december 2023
Tid: 9.00-16.30
Plats: Stockholm
Denna träff kommer att ge SF en fördjupning inom en av parasportens målgrupper - idrottare med intellektuell funktionsnedsättning. Vi blandar kunskapspass med tips, inspiration och erfarenhetsutbyte om rekrytering, bemötande och träning för målgruppen.

Utbildning: "Parasport för idrottsförbund och idrottsförening" 7,5 hp

Datum: Vårterminen 2024
Plats: Digital med obligatorisk träff Bosön, Stockholm
Nu är anmälan öppen till Parasport Sveriges kurs Parasport för idrottsförbund och idrottsförening. Uppdragsutbildningen är framtagen tillsammans med Mittuniversitetet och GIH och omfattar 7,5 hp. Kursen startar i januari 2024 och går på distans med 25% studietakt.

Utbildning: Parasportens Grunder

Datum: 23 januari 2024
Tid: 9.00-12.00
Plats: Digitalt
Info: Detta är en utbildning som bland annat tar upp vad parasport är, till vem den riktar sig och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen vänder sig till parasportsansvariga, generalsekreterare eller andra roller på SF:s kanslier. Utbildningen ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och innehåller teoretiska moment.
Anmälan: Kommer snart
Riktar sig till SF som:
- Vill ha en grund i parasport-kompetens. Gäller även SF som redan gått denna utbildning men som vill utbilda fler kollegor eller förbundsrepresentanter.

Malmö Open 2024-paketet

Datum: 15 januari samt 9-10 februari
Detta erbjudande vänder sig till SF på nivå 1, 2 och 3 som vill utveckla sina erfarenheter gällande kommunikation om parasport samt skapa kontaktnät inom evenemang och tävling för sin idrott. Malmö Open-paketet består av tre delar: en förberedande Workshop 15 jan, popup-inspelning webbinarium Para Talks 9 feb i Malmö samt besök på Malmö Open 10 feb 2024.

Utbildning: Fem steg mot en trygg och inkluderande idrott

Datum: 25 januari (digitalt) och 16 april (fysisk på Bosön) 2024
Tid: Heldag
Plats: Teams 25 jan / Bosön 16 april
Info: RF erbjuder nu nya utbildningstillfällen för grundutbildningen “Fem steg mot en trygg och inkluderande idrott”. Svensk idrott har enats om en förflyttning till 2025 och en trygg och inkluderande idrott är avgörande för att lyckas.
Anmälan: https://www.trippus.net/femsteg2024varen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor kontakta Fredrik Carlson (verksamhetsutvecklare inkludering)
Riktar sig till SF som:
- Alla SF som vill påbörja, fortsätta eller utveckla sin parasport. Grundutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom SF, SDF, RF/SISU och RF-SISU distrikt.

Synklassificering av paraidrottare

Datum: löpande fr o m februari 2024 (digital bedömning ), samt möjlighet till kompletterande fysisk bedömningstillfälle i april & oktober 2024
Plats: Digitalt via ny plattform + Malmö ögonmottagning
Info: Flera SF har idrottare som önskar få en nationell klassificering av en utbildad klassificerare inom synnedsättning. Därför erbjuds snart en digital tjänst där medicinska underlag kan skickas in för att få en bedömning. I vissa fall kommer även en kompletterande fysisk undersökning att krävas för att ge en nationell klassificering, och då erbjuds dessa i Malmö under två tillfällen under 2024.
Anmälan: Länk till digital tjänst för aktiva som önskar få en nationell synklassificering öppnar i februari 2024.
Riktar sig till SF som:
- Har tävlingar med klasser för idrottare med synnedsättning
- Har idrottare med synnedsättning som ska erbjudas att tävla internationellt

Utbildning: Tillgänglighet & Bemötande

Datum: 4 mars 2024
Tid: 9.00-12.00
Plats: Digitalt
Info: Utbildningen är en kombination av de utbildningar som erbjudit 2023 ”Ett gott bemötande” samt ”Tillgänglighet på idrottsanläggningar”. Syftet med utbildningen är att bidra med grundläggande kunskaper inom området fysisk tillgänglighet på idrottsanläggningar samt bemötande. Målsättningen är att öka deltagarnas medvetenhet samt ge kunskap och insikt om hur anläggning såväl som attityd och bemötande kan göras mer tillgänglig.
Anmälan: Kommer snart
Riktar sig till SF som:
- Genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”
- Gäller även SF som redan gått Ett gott bemötande och/eller Tillgänglighet på idrottsanläggningar, men som vill utbilda fler kollegor eller förbundsrepresentanter.

Tematräff & Workshop: Målgrupp I

Datum: 1 mars 2024
Tid: Heldag
Plats: Östersund
Info: Special Olympics genomför i Östersund kvaltävlingar till Winter World Games Turin 2025. I samband med detta evenemang erbjuds SF en tematräff som ger fördjupning inom målgruppen intellektuell funktionsnedsättning (I). Tematräffen ger ett smakprov på verktyg som är användbara som ett insteg för SF att använda sig av för att påbörja sitt arbete mot fler aktiva inom målgruppen. Det blir även en workshop-del där SF får stöd i att påbörja en egen plan för Special Olympics-satsning.
Anmälan: Kommer snart
Riktar sig till SF som:
- Genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”
- medverkat Tematräff I juni och/eller dec 2023
- har vinteridrotter med kvotplatser till Turin 2025

Nätverksträffar: SF erfarenhetsutbyte digitala ”kluster”

Datum: Första träff 22 mars, 2024 därefter 1-3 ytterligare tillfällen under 2024
Tid: 10.00-12.00
Plats: Digitalt
Info: För SF som vill utbyta erfarenheter med andra förbund som har liknande förutsättningar/utmaningar/möjligheter. Följande teman är planerade; Fleridrottsförbund, Individuella idrotter nivå 0-1, Individuella idrotter nivå 2-3, Lagidrotter (passet kommer att hållas uppdelat med första timmen om målgrupp R, andra timmen målgrupp I), Precisionsidrotter nivå 0, Precisionsidrotter nivå 1-2, Racketsporter, Vattenidrotter, Vinter- och utomhusidrotter
Anmälan: via varje SF:s processtöd kontaktperson
Riktar sig till SF som:
- Vill samverka med andra SF, utbyta erfarenheter och bygga nätverk och synka idéer och utveckling inom parasport

Utbildning: Paraidrottares hälsa steg 1 & 2

Datum: 18-19 april 2024 (OBS prel)
Tid: 2 heldagar
Plats: Bosön, Stockholm
Info: Fokus på träning och tävling för idrottare med funktionsnedsättning. Syftet med utbildningsdagen är att ge en bild av hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar kring hälsa och prestation för paraidrottare att utvecklas inom sin parasport.
Kursen vänder sig till SF som ingår i kompetenslyftet, men även till medicinsk personal (t.ex. läkare och fysioterapeuter under specialistutbildning), coacher, idrottslärare och föräldrar.
Utbildningen anordnas under två heldagar med steg 1 och steg 2.
Anmälan: Länk kommer, kostnad 500 kr
Riktar sig till SF som:
- Genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”
- Genomgått antingen ”Ett gott bemötande”, Tillgänglighet på idrottsanläggningar”, eller ”Malmö Open, kommunikation och bemötande kopplat till parasport”.
- Är på nivå 1-3 dvs har idrottare med funktionsnedsättning i sin verksamhet

Tematräff & Workshop: Målgrupp R

Datum: 29 april 2024
Tid: 10.00-15.00
Plats: Bosön Stockholm
SF erbjuds denna tematräff som ger fördjupning inom målgruppen rörelsenedsättning (R). Tematräffen ger en inspirerande föreläsning i normmedvetenhet, samt praktiska moment för ökad förståelse för olika typer av rörelsenedsättning.
Anmälan: Kommer snart
Riktar sig till SF som:
- Genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”

Nätverksträff: Idrott för personer med funktionsnedsättning

Datum: 23 april 2024
Plats: Stockholm
Info: RF planerar att arrangera denna samverkan för Inkluderande Idrott - idrott för personer med funktionsnedsättning.
Anmälan: Kommer snart
Riktar sig till SF som:
- Är intresserade av att utveckla idrott för personer med funktionsnedsättning

Tematräff: Klassificering modul 1

Datum: april 2024
Plats: digitalt
Tid: 10.00-12.00
Info: Klassificering är grundläggande inom parasport. Detta tillfälle visar en ny informationsfilm som förklarar klassificering. Därefter sker genomgång av en utbildningsplattform som ger ytterligare fördjupad kunskap inom klassificering.
Anmälan: Kommer snart
Riktar sig till SF som:
- Vill utveckla sitt nationella klassificeringssystem för parasport.

Workshop: Klassificering modul 2

Datum: april 2024
Plats: Stockholm
Tid: 10.00-15.00
Info: Denna workshop arrangeras för SF som är i behov av fördjupad kunskap inom klassificering. Erfarna klassificerare vägleder parasportansvariga i SF för att på ett korrekt och långisktigt vis skapa rutiner för sina nationella klassificeringssystem och regelverk för parasport.
Anmälan: Kommer snart.
Riktar sig till SF som:
- Vill utveckla sitt nationella klassificeringssystem för parasport, nivå 1-3.
- Krav är att ha genomgått Klassificering modul 1 samt den utbildningsplattform som presenteras här.

Tematräff & Workshop: Målgrupp S

Datum: april 2024
Plats: Stockholm
Info: SF erbjuds en tematräff som ger fördjupning inom målgruppen synnedsättning (S). Tematräffen ger ett smakprov på verktyg som är användbara som ett insteg för SF att använda sig av för att påbörja sitt arbete mot fler aktiva inom målgruppen. Det blir även en workshop-del där SF får stöd i att ta fram målgruppsanpassade träningstips för personer med synnedsättning.
Anmälan: Kommer snart
Riktar sig till SF som:
- Genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”
- medverkat Tematräff S i okt 2023
- har grenar i sin idrott med god potential att utöva med synnedsättning

Workshop: Utveckla SF-/gren-/paraidrotts-specifik ledarutbildning

Datum: maj 2024
Tid: 10.00-14.00 (inkl lunchpaus)
Plats: Digitalt
Info: För SF som vill utveckla sina egna idrottsspecifika ledarutbildningar ges denna workshop som en vägledning, inspiration och konkreta tips om hur man kan gå tillväga.
Anmälan: öppnar i februari 2024.
Riktar sig till SF som:
- Är på nivå 1-3 dvs har idrottare med funktionsnedsättning i sin verksamhet
- Krav är att ha genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”

Publicerad:

Uppdaterad: