Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Riktade insatser SF 2023-2024

En bild

Här kan du läsa mer om de insatser som är aktuella för specialidrottsförbund (SF) inom ramen för Kompetenslyftet parasport.

Klicka på varje insats för att komma till mer utförlig information om vad de innebär och vilka SF som är berättigade att ta del av vilka insatser. Du hittar redan genomförda insatser här.

Aktuella insatser:

Processtöd

Datum: Löpande
Plats: Digitala avstämningsmöten
Samtliga SF som deltar i Kompetenslyftets insatser har tillgång till ett direkt stöd via en utsedd kontaktperson från Parasport Sverige. Det är denna person som kommer att följa SF närmast vidare i arbetet med att utveckla parasporten i ert förbund.
Anmälan: maila kompetenslyftet@parasport.se eller direkt till din kontaktperson om ni har kontaktuppgifter till denne.
Riktar sig till SF som:
- Genomgått ett första ”processmöte parasport”
- Önskar stöd och vägledning i sin parasportutveckling genom kontaktperson i Parasport Sverige med adekvat kompetens

Synklassificering av paraidrottare

Datum:
Steg 1 SF fyller i formulär: Deadline 10 juni 2024

Steg 2 idrottare skickar in medicinsk info: Deadline 30 aug 2024

Steg 3 fysisk undersökning i Malmö: fredag 11 oktober

Plats: Malmö ögonmottagning
Info: Flera SF har idrottare som önskar få en nationell klassificering av en utbildad klassificerare inom synnedsättning. Därför erbjuds nu via 3 olika steg. De två första stegen är digitalt formulär där SF anger hur många idrottare man har som önskar synklassificering, som då får skicka in medicinska underlag för att få en bedömning. I vissa fall kommer även en kompletterande fysisk undersökning att krävas för att ge en nationell klassificering, och då erbjuds dessa i Malmö under två tillfällen under 2024.

Anmälan: SF anmäler via detta formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur många idrottsutövare som önskar få en nationell synklassificering.

Nätverksträffar: SF erfarenhetsutbyte digitala ”kluster”

Datum: Första träff under feb-mars, 2024 därefter 1-3 ytterligare tillfällen under 2024. Inbjudan kommer via mail från den som kommer hålla i just Ert "kluster".
Tid: ca 2h
Plats: Digitalt
Info: För SF som vill utbyta erfarenheter med andra förbund som har liknande förutsättningar/utmaningar/möjligheter. Följande teman är planerade; Fleridrottsförbund, Individuella idrotter nivå 0-1, Individuella idrotter nivå 2-3, Lagidrotter, Precisionsidrotter nivå 0, Precisionsidrotter nivå 1-2, Racketsporter, Vattenidrotter, Vinter- och utomhusidrotter
Anmälan: via varje SF:s processtöd kontaktperson
Riktar sig till SF som:
- Vill samverka med andra SF, utbyta erfarenheter och bygga nätverk och synka idéer och utveckling inom parasport

Workshop: Klassificering avancerad nivå

Datum: bokas löpande med respektive SF
Plats: Fysiskt Stockholm eller digitalt, enligt överenskommelse
Info: Denna workshop arrangeras för SF som är i behov av fördjupad kunskap inom klassificering. Erfarna klassificerare vägleder parasportansvariga i SF för att på ett korrekt och långisktigt vis skapa rutiner för sina nationella klassificeringssystem och regelverk för parasport.
Anmälan: löpande till kompetenslyftet@parasport.se

Krav: genomgått Klassificering grund
Riktar sig till SF som:
- Vill utveckla sitt nationella klassificeringssystem för parasport, nivå 1-3.
- Krav är att ha genomgått Klassificering grund

Workshop: Special Olympics nästa steg

Datum: 19 juni 2024
Tid: 15.00-16.00
Plats: Teams

För vem: Parasport-/Special Olympics-ansvarig på SF

Info: Ett antal SF har blivit utvalda som ett prioriterat idrottsförbund för att vara en del av Special Olympics Sveriges fortsatta utveckling.

Välkommen till en introträff för SF. Detta tillfälle är nästa steg för idrotter som vill ta del av Special Olympics tävlingar, verktyg och utbildningar.

Den 19 juni bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte där vi kommer informera om de riktlinjer som finns för att ta del av Special Olympics tävlingar, verktyg och utbildningar och vilka möjligheter det finns för er att påverka vilket stöd vi tar fram till er. Vi kommer även presentera planen inför Special Olympics Games 2026.

Syftet är att få en långsiktighet i arbetet för att skapa de bästa förutsättningarna för idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Efter sommaren kommer vi bjuda in till individuella uppföljningsmöten där vi lägger en långsiktig plan för respektive idrott.

Utbildning: Hälsa och prestation i parasport

Datum: 28 november 2024
Tid: Kl.08.30 - cirka 16.00
Plats: Fysiskt på plats på Forum Medicum i Lund
Pris: 950 kr inkl. fika. Betalning sker till Bankgiro: 412-4004. Ange referens 301.

Som en del i Kompetenslyftet anordnar Parasport Sverige kursen ”Hälsa och prestation i parasport”. Att kunna delta i idrott på ett säkert sätt samt att prestera optimalt och hälsosamt är en viktig aspekt inom parasporten. Som idrottare, ledare, förälder, medicinsk personal eller SF är det bra att känna till hur själva funktionsnedsättningen i sig påverkar hälsa, prestation och risken för idrottsskador och sjukdomar.

Publicerad:

Uppdaterad:

Har du frågor?

E-post: kompetenslyftet@parasport.se