Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Workshop: Klassificering avancerad nivå

En bild

Workshop: Klassificering avancerad nivå

Datum: bokas löpande med respektive SF
Tid & Plats: Fysiskt Stockholm eller digitalt, enligt överenskommelse
Info: Denna workshop arrangeras för SF som är i behov av fördjupad kunskap inom klassificering. Utveckling av klassificeringssystem för parasportens målgrupper är en komplex process som bygger på internationella regler och föreskrifter som SF behöver ha kunskap om för att optimera förutsättningar för paraidrottare att klassificeras. Under workshopen får SF en unik möjlighet att lägga grunden för en välfungerande nationell klassificering inom sin idrott.

Exempel på ämnen är: IPC Classification Code som grund för att bygga nationellt system. Idrottsspecifika exempel, inspiration och process för att ta fram para-klasser. Pathway för att bli klassificerare. Samverkan SF och Sveriges Paralympiska Kommitté för verktyg, rekrytering och expertgrupper inom klassificering.

Anmälan: löpande till kompetenslyftet@parasport.se

Krav: genomgått Klassificering grund
Riktar sig till SF som:
- Vill utveckla sitt nationella klassificeringssystem för parasport, nivå 1-3.
- Krav är att ha genomgått Klassificering grund

Publicerad:

Uppdaterad:

Riktar sig till SF som:

  • Vill utveckla sitt nationella klassificeringssystem för parasport, nivå 1-3.
  • Krav är att ha genomgått Klassificering modul 1 samt den utbildningsplattform som presenteras där.