Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Redan genomförda insatser

Här hittar du de riktade insatser som hittills har genomförts inom ramen för Kompetenslyft parasport.

Projekt som rekryteringsinsats

Datum: 2 juni 2023
Tid: 09.30-12.00
Plats: Bosön, Stockholm
Ta chansen att lyssna, inspireras till framtida projekt och ställ frågor kring kommunikation och rekrytering av olika målgrupper. Under träffen har ni chans att framföra era tankar kring hur Parasport Sveriges två stora projekt kan utvecklas och bidra till er paraverksamhetsutveckling. Ni kommer även få möjligheten att ta del av material som tagits fram inom projekten.

Informationsworkshop - Intellektuell funktionsnedsättning

Datum: 8 juni 2023
Tid: 13.00-15.00
Plats: Digital
Välkommen på en faktaspäckad introduktion till att som SF arbeta med målgruppen idrottare med intellektuell funktionsnedsättning.

Besöksresa Berlin

Datum: 17-20 juni 2023
Plats: Berlin
Följ med till världens största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning där över 7000 idrottare från 190 länder kommer att tävla i 26 olika idrotter. Under evenemanget kommer vi få möjlighet att se bakom kulisserna, ta del av Special Olympics idrottsglädje och påverka hur vi i Sverige kommer arbeta med inkludering och idrott i framtiden.

Ett gott bemötande

Datum: 28 augusti 2023
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams
Krav: Ifylld SF-mall/har haft processtödsmöte med Kompetenslyftet och gått Parasportens grunder utbildning
Bemötande är ett av de områden som identifierats som viktiga att arbeta med för att skapa långsiktig förändring och bättre förutsättningar för delaktighet. I utbildningen läggs fokus på bemötandet av personer med synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Syftet är att bidra med kunskap om vad som är ett gott bemötande.

Parasportens grunder - digital utbildning

Datum: 30 augusti 2023
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digital via Teams
Nu finns chansen till ytterligare ett tillfällen att gå Parasportens grunder- digital för er som inte redan har gått. Detta är en utbildning som bland annat tar upp vad parasport är, till vem den riktar sig och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen vänder sig i första hand till parasportsansvariga men även andra relevanta roller på SF:s kanslier. Utbildningen ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och innehåller teoretiska moment.

Nätverksträff

Datum: 11 september 2023
Tid: 10.00-16.00
Plats: Fysisk träff i Stockholm.
Årets andra nätverksträff tema parasport för SF. Ta chansen att inspireras av hur parasporten utvecklas inom idrottsrörelsen. Anmälning öppnar i juni 2023.

Nordic Classification Conference

Datum: 15-17 september 2023
Tid: Fredag 17.00 - söndag 13.00
Plats: Bosön
Denna helg arrangeras Nordic Classification Conference. Denna träffpunkt ger en bra grund för att förstå klassificering i parasport och en möjlighet att få träffa inte bara andra svenska utan även nordiska kollegor inom parasporten.

Tillgänglighet på idrottsanläggningar

Datum: 18 oktober 2023
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams
Krav: Ifylld SF-mall/har haft processtödsmöte med Kompetenslyftet och gått utbildningen Parasportens grunder.
När det kommer till tillgänglighet har många av Sveriges idrotts- och träningsanläggningar idag omfattande brister. Genom ökad medvetenhet hos anläggningsägare, arrangörer av tävlingar/träningar och andra aktörer kan man med enkla medel skapa bättre förutsättningar för att fler självständigt ska kunna besöka, träna och tävla på en anläggning.

Målgruppsfördjupning - workshop

Datum: 20-21 oktober (Synnedsättning),
Tid: Fredag eftermiddag till lördag lunch (se inbjudan)
Plats: Eskilstuna
Denna workshop kommer att ge SF en fördjupning inom en av parasportens målgrupper - idrottare med synnnedsättning. Vi blandar kunskapspass med tips, inspiration och erfarenhetsutbyte om rekrytering, bemötande och träning för målgruppen.

Processmöte

Datum: Löpande
Plats: Digitalt möte 30-45 minuter
Som inledning på Kompetenslyftets insatser erbjuds ni som SF ett första digitalt möte tillsammans med oss där vi diskuterar ert nuläge och framtid enligt en samtalsmall. Det första mötet tar cirka 30 minuter. Kompetenslyftet kommer att stå för agenda och underlag för mötet. Ni förväntas delta med den eller de personer (max 3) på ert förbund som är centralt ansvariga för parasportutvecklingen.

Utbildning: Paraidrottares Hälsa steg 1

Datum: 23 november 2023
Tid: 9.00-16.15
Plats: Bosön, Stockholm
Denna kursdag har fokus på träning och tävling för idrottare med funktionsnedsättning. Syftet med utbildningsdagen är att ge en bild av hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar gällande hälsa och prestation för paraidrottare att utvecklas inom sin parasport.

Utbildning: Paraidrottares Hälsa steg 2

Datum: 24 november 2023
Tid: 8.30-15.00
Plats: Bosön, Stockholm
Påbyggnadsutbildning.

Utbildning: Parasportens grunder - fysisk utbildning

Datum: 4 december 2023
Tid: 13.00-17.00
Plats: Stockholm
Nu finns chansen till ytterligare ett tillfälle att gå utbildningen Parasportens grunder - fysisk, för er som inte redan har gått. Detta är en utbildning som bland annat tar upp vad parasport är, till vem den riktar sig och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen vänder sig i första hand till parasportsansvariga men även andra relevanta roller på SF:s kanslier. Utbildningen ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Tematräff: Målgruppsfördjupning I

Datum: 12 december 2023
Tid: 9.00-16.30
Plats: Stockholm
Denna träff kommer att ge SF en fördjupning inom en av parasportens målgrupper - idrottare med intellektuell funktionsnedsättning. Vi blandar kunskapspass med tips, inspiration och erfarenhetsutbyte om rekrytering, bemötande och träning för målgruppen.

Utbildning: "Parasport för idrottsförbund och idrottsförening" 7,5 hp

Datum: Vårterminen 2024
Plats: Digital med obligatorisk träff Bosön, Stockholm
Nu är anmälan öppen till Parasport Sveriges kurs Parasport för idrottsförbund och idrottsförening. Uppdragsutbildningen är framtagen tillsammans med Mittuniversitetet och GIH och omfattar 7,5 hp. Kursen startar i januari 2024 och går på distans med 25% studietakt.

Utbildning: Parasportens Grunder

Datum: 23 januari 2024
Tid: 9.00-12.00
Plats: Digitalt
Info: Detta är en utbildning som bland annat tar upp vad parasport är, till vem den riktar sig och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen vänder sig till parasportsansvariga, generalsekreterare eller andra roller på SF:s kanslier. Utbildningen ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och innehåller teoretiska moment.
Anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1832378 Länk till annan webbplats.
Riktar sig till SF som:
- Vill ha en grund i parasport-kompetens. Gäller även SF som redan gått denna utbildning men som vill utbilda fler kollegor eller förbundsrepresentanter.

Malmö Open 2024-paketet

Datum: 15 januari samt 9-10 februari
Detta erbjudande vänder sig till SF på nivå 1, 2 och 3 som vill utveckla sina erfarenheter gällande kommunikation om parasport samt skapa kontaktnät inom evenemang och tävling för sin idrott. Malmö Open-paketet består av tre delar: en förberedande Workshop 15 jan, popup-inspelning webbinarium Para Talks 9 feb i Malmö samt besök på Malmö Open 10 feb 2024.

Tematräff & Workshop: Målgrupp I

Datum: 1-2 mars 2024
Tid: Start fre 1 mars eftermiddag, slut lör 2 mars eftermiddag
Plats: Östersund
Info: Special Olympics genomför i Östersund kvaltävlingar till Winter World Games Turin 2025. I samband med detta evenemang erbjuds SF en tematräff som ger fördjupning inom målgruppen intellektuell funktionsnedsättning (I).

Utbildning: Tillgänglighet & Bemötande

Datum: 4 mars 2024
Tid: 9.00-12.00
Plats: Digitalt
Info: Utbildningen är en kombination av de utbildningar som erbjudit 2023 ”Ett gott bemötande” samt ”Tillgänglighet på idrottsanläggningar”. Syftet med utbildningen är att bidra med grundläggande kunskaper inom området fysisk tillgänglighet på idrottsanläggningar samt bemötande. Målsättningen är att öka deltagarnas medvetenhet samt ge kunskap och insikt om hur anläggning såväl som attityd och bemötande kan göras mer tillgänglig.
Anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1832398 Länk till annan webbplats.
Riktar sig till SF som:
- Genomgått utbildningen ”Parasportens Grunder”
- Gäller även SF som redan gått Ett gott bemötande och/eller Tillgänglighet på idrottsanläggningar, men som vill utbilda fler kollegor eller förbundsrepresentanter.

Publicerad:

Uppdaterad: