Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Redan genomförda insatser

Här hittar du de riktade insatser som hittills har genomförts inom ramen för Kompetenslyft parasport.

Projekt som rekryteringsinsats

Datum: 2 juni 2023
Tid: 09.30-12.00
Plats: Bosön, Stockholm
Ta chansen att lyssna, inspireras till framtida projekt och ställ frågor kring kommunikation och rekrytering av olika målgrupper. Under träffen har ni chans att framföra era tankar kring hur Parasport Sveriges två stora projekt kan utvecklas och bidra till er paraverksamhetsutveckling. Ni kommer även få möjligheten att ta del av material som tagits fram inom projekten.

Informationsworkshop - Intellektuell funktionsnedsättning

Datum: 8 juni 2023
Tid: 13.00-15.00
Plats: Digital
Välkommen på en faktaspäckad introduktion till att som SF arbeta med målgruppen idrottare med intellektuell funktionsnedsättning.

Besöksresa Berlin

Datum: 17-20 juni 2023
Plats: Berlin
Följ med till världens största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning där över 7000 idrottare från 190 länder kommer att tävla i 26 olika idrotter. Under evenemanget kommer vi få möjlighet att se bakom kulisserna, ta del av Special Olympics idrottsglädje och påverka hur vi i Sverige kommer arbeta med inkludering och idrott i framtiden.

Ett gott bemötande

Datum: 28 augusti 2023
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams
Krav: Ifylld SF-mall/har haft processtödsmöte med Kompetenslyftet och gått Parasportens grunder utbildning
Bemötande är ett av de områden som identifierats som viktiga att arbeta med för att skapa långsiktig förändring och bättre förutsättningar för delaktighet. I utbildningen läggs fokus på bemötandet av personer med synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Syftet är att bidra med kunskap om vad som är ett gott bemötande.

Parasportens grunder - digital utbildning

Datum: 30 augusti 2023
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digital via Teams
Nu finns chansen till ytterligare ett tillfällen att gå Parasportens grunder- digital för er som inte redan har gått. Detta är en utbildning som bland annat tar upp vad parasport är, till vem den riktar sig och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen vänder sig i första hand till parasportsansvariga men även andra relevanta roller på SF:s kanslier. Utbildningen ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och innehåller teoretiska moment.

Nätverksträff

Datum: 11 september 2023
Tid: 10.00-16.00
Plats: Fysisk träff i Stockholm.
Årets andra nätverksträff tema parasport för SF. Ta chansen att inspireras av hur parasporten utvecklas inom idrottsrörelsen. Anmälning öppnar i juni 2023.

Nordic Classification Conference

Datum: 15-17 september 2023
Tid: Fredag 17.00 - söndag 13.00
Plats: Bosön
Denna helg arrangeras Nordic Classification Conference. Denna träffpunkt ger en bra grund för att förstå klassificering i parasport och en möjlighet att få träffa inte bara andra svenska utan även nordiska kollegor inom parasporten.

Tillgänglighet på idrottsanläggningar

Datum: 18 oktober 2023
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams
Krav: Ifylld SF-mall/har haft processtödsmöte med Kompetenslyftet och gått utbildningen Parasportens grunder.
När det kommer till tillgänglighet har många av Sveriges idrotts- och träningsanläggningar idag omfattande brister. Genom ökad medvetenhet hos anläggningsägare, arrangörer av tävlingar/träningar och andra aktörer kan man med enkla medel skapa bättre förutsättningar för att fler självständigt ska kunna besöka, träna och tävla på en anläggning.

Målgruppsfördjupning - workshop

Datum: 20-21 oktober (Synnedsättning),
Tid: Fredag eftermiddag till lördag lunch (se inbjudan)
Plats: Eskilstuna
Denna workshop kommer att ge SF en fördjupning inom en av parasportens målgrupper - idrottare med synnnedsättning. Vi blandar kunskapspass med tips, inspiration och erfarenhetsutbyte om rekrytering, bemötande och träning för målgruppen.

Processmöte

Datum: Löpande
Plats: Digitalt möte 30-45 minuter
Som inledning på Kompetenslyftets insatser erbjuds ni som SF ett första digitalt möte tillsammans med oss där vi diskuterar ert nuläge och framtid enligt en samtalsmall. Det första mötet tar cirka 30 minuter. Kompetenslyftet kommer att stå för agenda och underlag för mötet. Ni förväntas delta med den eller de personer (max 3) på ert förbund som är centralt ansvariga för parasportutvecklingen.

Publicerad:

Uppdaterad: