Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Utbildning: Parasportens Grunder

En bild

Datum: 23 januari 2024
Tid: 9.00-12.00
Plats: Digitalt
Info: Detta är en utbildning som bland annat tar upp vad parasport är, till vem den riktar sig och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen vänder sig till parasportsansvariga, generalsekreterare eller andra roller på SF:s kanslier. Utbildningen ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och innehåller teoretiska moment.
Anmälan: Kommer snart


Publicerad:

Uppdaterad:

Riktar sig till SF som:

  • Vill ha en grund i parasport-kompetens.
  • Gäller även SF som redan gått denna utbildning men som vill utbilda fler kollegor eller förbundsrepresentanter.