Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Tematräff: Klassificering grund

En bild

Datum: 7 maj 2024
Plats: fysisk träff, Stockholm
Tid: 09.00-17.00

Klassificering grundnivå är till för de SF som vill utveckla förståelsen för klassificering och för vad som styr klassificering.

Klassificering grundnivå är en förutsättning att gå för att få gå Klassificering avancerad nivå där vi ser över klassificeringssystem/rutiner för er respektive idrott.

För vem: Personal på SF nivå som hanterar klassificeringsfrågor, klassificerare och blivande klassificerare.

Rekommenderade förkunskapskrav: Parasportens grunder, Klassificering modul 1, processtödssamtal kring klassificering via Kompetenslyftet eller liknande förkunskaper.

Kostnad: 200-500 kr (beroende på antal anmälda så behöver vi täcka kostnad för extern lokal). Fika och lunch erbjuds som tillval. Mer info om betalning kommer skickas ut till anmälda deltagare efter att anmälan stängt.

Anmälan: Via https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1884666 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 25 mars.

Kontakt: hör av dig till kompetenslyftet@parasport.se för anmälan eller om du har frågor.

Publicerad:

Uppdaterad:

Riktar sig till SF som:

  • Vill utveckla sitt nationella klassificeringssystem för parasport.