Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Text

Synklassificering av paraidrottare

En bild

Datum:
Steg 1 SF fyller i formulär:
Deadline 1. 28 februari 2024
Deadline 2. 10 juni 2024

Steg 2 idrottare skickar in medicinsk info:
Deadline 1. 20 mars 2024
Deadline 2 30 aug 2024

Steg 3 fysisk undersökning i Malmö:
Tillfälle 1. fre 26 april
Tillfälle 2. fredag 11 oktober

Plats: Malmö ögonmottagning

Info: Flera specialidrottsförbund (SF) har idrottare som önskar få en nationell klassificering av en utbildad klassificerare inom synnedsättning.

För vem: Formuläret i Steg 1 är en intresseanmälan för SF där man anmäler vilket behov som finns inom Er idrott för detta.
Det är alltså representant för specialidrottsförbundet (SF:et) som ska fylla i detta formulär.
Respektive SF ansvarar för att kartlägga vilket behov SF:ets utövare har att få en synklassificering.

Exempel på tillfällen där idrottsutövare behöver ha en nationell klassificering;
- tävling på högre nationell nivå t.ex SM. Regleras av SF:ets tävlingsbestämmelser för paraklasser.
- idrottsutövare som ska tävla på internationell nivå på tävling som kräver internationell klassificering. Den nationella klassificeringen utgör då den sk "MDF" (medical diagnostic form) som man behöver skicka in till IBSA inför en internationell klassificering.

Steg 1: SF intresseanmälare ungefärligt antal idrottare som behöver en nationell synklassificering under 2024.
Deadline 1. 28 februari 2024
Deadline 2. 10 juni 2024

Steg 2: SF får en länk till en digital tjänst. Denna länk ska SF skicka ut till de idrottsutövare som ska klassificeras, så att medicinska underlag kan skickas in.
Deadline 1. 20 mars 2024
Deadline 2 30 aug 2024
I vissa fall kommer en klassificering att kunna slutföras redan i detta steg.

Steg 3. I vissa fall kommer även en kompletterande fysisk undersökning att krävas för att ge en nationell klassificering. Då erbjuds dessa i Malmö under två tillfällen under 2024
Tillfälle 1. fre 26 april
Tillfälle 2. fredag 11 oktober
Idrottsutövarna kommer att få svar den 7 april respektive 15 sept om man fått plats för fysisk undersökning i Malmö och vilken tid.

Kostnad: OBS det är upp till respektive SF att täcka eventuella kostnader för sina idrottsutövares klassificering, eller informera idrottsutövarna om att de själva bekostar resa etc för detta klassicificeringstillfälle. Parasportförbundet fakturerar SF en kostnad på 500 kr/idrottare för de idrottare som läggs in i Steg 2.

Anmälan: SF anmäler via detta formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur många aktiva som önskar få en nationell synklassificering.


Publicerad:

Uppdaterad:

Riktar sig till SF som:

  • Har tävlingar med klasser för idrottare med synnedsättning
  • Har idrottare med synnedsättning som ska erbjudas att tävla internationellt