Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Text

Synklassificering av paraidrottare

En bild

Datum: löpande fr o m februari 2024 (digital bedömning ), samt möjlighet till kompletterande fysisk bedömningstillfälle i april & oktober 2024
Plats: Digitalt via ny plattform + Malmö ögonmottagning
Info: Flera SF har idrottare som önskar få en nationell klassificering av en utbildad klassificerare inom synnedsättning. Därför erbjuds snart en digital tjänst där medicinska underlag kan skickas in för att få en bedömning. I vissa fall kommer även en kompletterande fysisk undersökning att krävas för att ge en nationell klassificering, och då erbjuds dessa i Malmö under två tillfällen under 2024.
Anmälan: Länk till digital tjänst för aktiva som önskar få en nationell synklassificering öppnar i februari 2024.


Publicerad:

Uppdaterad:

Riktar sig till SF som:

  • Har tävlingar med klasser för idrottare med synnedsättning
  • Har idrottare med synnedsättning som ska erbjudas att tävla internationellt