Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Deltagare till expertråd sökes

Har din förening erfarenhet av att anordna idrottsverksamhet för personer med synnedsättning? Då behöver vi din hjälp.

Svenska Parasportförbundet driver ett treårigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden som vi kallar ”Träningspasset”. Projektets mål är att sänka tröskeln in i idrotten för barn och unga med synnedsättning. Men också försöka hitta svar på frågan om vad som krävs för att fler med synnedsättning ska börja idrotta. Projektet ska ta fram digitala aktivitetstips, samla och sprida goda exempel och erfarenheter inom idrottsrörelsen, skapa nätverk, leta svar och ta fram metodmaterial. Projektet avslutas i juli 2025.

För att nå projektets mål behöver vi erfarenheter från idrottsföreningar med verksamhet för personer med synnedsättning. Vi behöver veta hur ni har gjort för att rekrytera, sprida information, utbilda ledare och upprätthålla en god tillgänglighet i er förening. Vilka förutsättningar och behov ser ni bland era deltagare, och hur har ni gjort för att tillgodose och tillmötesgå dem?

Nu söker vi dig som vill sitta med i ett expertråd. Rådet har en viktig roll i att bidra med kunskap och erfarenhet som kan hjälpa övriga idrottsrörelsen. Huvudsakligen genom att ta fram metodmaterial och goda exempel. Expertrådet fungerar som bollplank för projektledaren och samlas för några möten per år. Som tack för att ni deltar får din förening ett verksamhetsbidrag per projektår, med start i juni år 2023.

Vill du och din förening medverka i expertrådet för projektet Träningspasset?

Skicka en ansökan till projektledare Josefin Lindblom på josefin.lindblom@parasport.se.

Berätta kort om din förening: vilken idrott anordnar ni, hur många idrottare med synnedsättning har ni, hur länge har ni varit aktiva och vem är er kontaktperson. Vi vill se en blandning av idrotter och erfarenheter i vårt expertråd och kommer att prioritera detta i urvalet.

Ansökningarna gås igenom löpande. I samband med detta betalas ert verksamhetsbidrag ut. Föreningen förbinder sig i och med det att vara med i expertrådet hela projekttiden, däremot behöver inte kontaktpersonen vara densamma.

Varmt välkommen med din ansökan!

Allmänna arvsfondens logotyp.

Publicerad:

Uppdaterad:

Josefin Lindblom (f.d. Bergstrand)

Projektledare Träningspasset