Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Projektgrupper

Expertråd

Projektet söker personer som vill vara med i ett expertråd. Rådet har en viktig roll i att bidra med kunskap och erfarenhet som kan hjälpa övriga idrottsrörelsen. Huvudsakligen genom att ta fram metodmaterial och goda exempel. Expertrådet fungerar som bollplank för projektledaren och samlas för några möten per år. 

Inbjudan till Träningspassets expertråd

Referensgrupp

Samtidigt håller även en referensgrupp på att formas. Referensgruppen har en viktig roll i att bidra med tankar och erfarenheter, testa och utvärdera de lösningar projektet tar fram och tycka till om projektets olika mål och insatser.

Inbjudan till Träningspassets referensgrupp

Publicerad:

Uppdaterad:

Josefin Lindblom (f.d. Bergstrand)

Projektledare Träningspasset