Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Vill du vara med i en referensgruppen för Träningspasset?

Vill du bidra till att sänka tröskeln in i idrott för personer med synnedsättning? Vill du vara först med att testa och tycka till om olika lösningar som möjliggör idrott för fler? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

Svenska Parasportförbundet driver ett treårigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden som vi kallar ”Träningspasset”. Målet är att sänka tröskeln in i idrotten för barn och unga med synnedsättning och försöka hitta svar på frågan om vad som krävs för att fler med synnedsättning ska börja idrotta. Projektet ska ta fram digitala aktivitetstips, samla och sprida goda exempel, skapa nätverk, leta svar och ta fram metodmaterial.

Nu söker vi dig som vill sitta med i en referensgrupp för det här projektet. Referensgruppen har en viktig roll i att bidra med tankar och erfarenheter, testa och utvärdera de lösningar projektet tar fram och tycka till om projektets olika mål och insatser. Här har du alltså en möjlighet att göra skillnad för personer med synnedsättnings möjlighet att idrotta.

Bidra och gör skillnad

I referensgruppen vill vi få till en blandning av erfarenheter, ålder, boendeort, idrottsbakgrund och könstillhörighet. Du måste alltså inte själv hålla på med någon idrott. Det viktigaste är att du som är med har levd eller lärd erfarenhet av synnedsättning, och att du vill bidra till att göra skillnad för personer med synnedsättnings möjlighet att idrotta. Du måste vara minst 15 år för att delta.

Referensgruppen träffas tre gånger per år: två gånger digitalt och en gång fysiskt i Stockholm. Vi bekostar ev. resor. Som tack för att du deltar får du ett Superpresentkort per år på 500 kr. Du måste ha varit med på minst två möten per år för att få ett presentkort. Referensgruppens uppdrag tar slut i juli 2025. Självklart förbinder du dig inte att vara med hela vägen in i mål, men ju längre du är med, desto mer bidrar du till att göra skillnad.

Vill du vara med i referensgruppen? Hör av dig till Josefin Lindblom, Projektledare för Träningspasset på Tel: 08-699 62 28 eller e-post: josefin.lindblom@parasport.se.

Varmt välkommen!

En bild

Publicerad:

Uppdaterad:

Josefin Lindblom (f.d. Bergstrand)

Projektledare Träningspasset